Kungens får Norra Djurgården Kungliga Djurgården

Kungens får

Från början av maj betar "Kungens får" på Kungliga Djurgården – en tradition sen mer än hundra år. Betesdjuren hyrs årligen in för att hålla kulturlandskapet öppet och bibehålla den biologiska mångfalden.

"Kungens får" är väletablerat i folkmun och ett begrepp som lever kvar sedan långt tillbaka och har i dag överförts till dagens verksamhet, även om fåren inte ägs av Kungen. Det kungliga består i att de betar och vårdar landskapet på kunglig mark i Kungliga Nationalstadsparken.

Närmare 400 djur släpps på grönbete på Norra Djurgården. Traditionen startades 1924, och fram till 1986 drevs fåren genom staden ut till Djurgården.

Betesdjuren, både får och nötdjur, har en viktig funktion för utvecklingen av kulturlandskapet på Kungliga Djurgården. Driften sker huvudsakligen av herdar med vallhundar och herdarna har även som del i uppdraget att möta allmänheten och de frågor som kan komma. Fåren betar inte dygnet runt utan har sin natthage där de även vilar mitt på dagen.

Nötbetet sker huvudsakligen på Norra Djurgården men även vid Isbladskärret på Södra Djurgården. Nötdjuren kan beta på våtmark, där får inte trivs, och kompletterar därigenom varandra.

Hur lång betessäsongen är beror på klimatet, men i september brukar det vara dags för fåren att återvända hem medan nötdjuren något senare stallas upp på Fisksjöäng över vintern.

Vissa år genomförs vallhundstävling med fårens dag som avrundning på betesåret.

”Kungens får” är varumärkesskyddat och ägs av Kungl. Djurgårdens Förvaltning men får naturligtvis användas av de som levererar betestjänsten på Djurgården.

Toppbilden: "Kungens får" på sommarbete på Kungliga Djurgården. Foto: Henrik Nyström/Kungligaslotten.se

Kungens får Norra Djurgården Kungliga Djurgården

Betessäsongen är vanligen maj till september och djuren övervakas av herdar och vallhundar. Foto: Henrik Nyström/Kungligaslotten.se

Kungens får på Kungliga Djurgården

Djuren betar på Norra Djurgården och hyrs årligen in, 2021 från Lekeberga gård i Närke. Foto: Henrik Nyström/Kungligaslotten.se

besök kungliga djurgården

Pressbilder

Inför besöket

Upplev historien och sevärdheterna på södra Djurgården och i Hagaparken med app och audioguide – ett spännande och lättillgängligt sätt a...

Läs mer

Ladda hem kartor över norra och södra Djurgården, för Ulriksdals slottspark och Fjäderholmarna.

Läs mer

Upptäck mer om Kungl. Djurgården / Nationalstadsparken

Ståthållarämbetet upplåter marken på Djurgården, Hagaparken, Brunnsviken och Fjäderholmarna till evenemang av olika slag. Många evenemang...

Läs mer

År 1286 förvärvade Magnus Ladulås stora delar av Walmunzö; idag södra Djurgårdsön. Djurgården har sedan dess varit kunglig mark som använ...

Läs mer

Området Haga/Brunnsviken är en del av den kungliga nationalstadsparken. Hagaparken är kanske Sveriges främsta exempel på en "engelsk park".

Läs mer

Den kungliga nationalstadsparken sträcker sig ända till området Ulriksdal. Här finns ett kungligt slott med en vidsträckt slottspark.

Läs mer

Den kungliga begravningsplatsen ligger på en udde i Brunnsviken och utgör sista vilorummet för flera medlemmar ur ätten Bernadotte.

Läs mer

Fjäderholmarna – våra närmaste skärgårdsöar – är ett populärt och uppskattat besöksmål för både stockholmare och turister. Här njuter man...

Läs mer

Artiklar och film

I sommar presenteras ett stycke parkhistoria på Kungliga Djurgården – en del av historien som ofta har förbisetts och tagits för givet i ...

Läs mer

Området Fiskartorpet är uppkallat efter den låga torvtäckta byggnaden från 1680-talet – Karl XI:s fiskarstuga – som anses vara Kungliga D...

Läs mer

Från början av maj betar "Kungens får" på Kungliga Djurgården – en tradition sen mer än hundra år. Betesdjuren hyrs årligen in för att hå...

Läs mer

Kundservice

Öppettider:

Inför besöket