Karl XI:s fiskarstuga

Området Fiskartorpet är uppkallat efter den låga torvtäckta byggnaden från 1680-talet – Karl XI:s fiskarstuga – som anses vara Kungliga Djurgårdens äldsta byggnad.

Fiskarstugan uppfördes i samband med att den naturintresserade Karl XI lät omvandla nuvarande Norra och Södra Djurgårdens jordbruks- och beteslandskap till en sammanhängande och storskalig jaktpark som hägnades in. Genom det två meter höga och två mil långa Djurgårdsstaketet hölls viltet inne i jaktparken och rovdjuren ute.

När Karl XI:s fiskarstuga uppfördes var den en av få byggnader som fanns innanför Djurgårdsstaketet och omgavs ursprungligen av Husarvikens fiskevatten, som var förbehållet kungen. Hit kunde Karl XI dra sig undan det strikta hovlivet och ägna sig åt jakt och fiske.

”Ä’ke det gudomligt , Fiskartorpet! Hvad? Gudomligt att beskåda!”

Under 1700-talet växte ett boställe upp i anslutning till fiskarstugan som senare kom att inhysa ett populärt värdshus, som uppmärksammas i Carl Michael Bellmans Fredmans epistel nr 71:

Ulla, min Ulla, säj får jag dig bjuda. Cornelis Vreeswijk 1971/Stockholmskällan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Byggnadsminne med kulturhistorisk värde

Karl XI:s fiskarstuga restaurerades år 1818 och är i huvudsak orörd sedan tiden. Idag skyddas byggnaden som statligt byggnadsminne och har ett stort kulturhistoriskt värde. Karaktäristiskt för fiskarstugan är den månghundraåriga ek som numera lever i symbios med byggnaden. Därmed är Karl XI:s fiskarstuga även betydelsefull för det gröna kulturarvet.

Toppbilden: Karl XI:s lilla fiskarstuga från 1680-talet är belägen i friluftsområdet Fiskartorpet på Norra Djurgården. Foto: Henrik Nyström/Kungligaslotten.se

Fiskarstugan år 1909, sett mot väster. Foto: Larssons Ateljé/Stockholmskällan

”Til Ulla i fenstret på Fiskartorpet, Middagstiden, en Sommardag.” Fredmans epistel 71 illustrerad av Elis Chiewitz, 1827, ur albumet Galleri till Fredmans sånger. Foto: Uppsala universitetsbibliotek

Kungliga Djurgården

Kungliga Djurgården är Stockholms mest välbesökta rekreationsområde, öppet året om, dygnet runt. Djurgården ingår även i Nationalstadsparken, den första i världen.

Inför besöket

Upplev historien och sevärdheterna på södra Djurgården och i Hagaparken med app och audioguide – ett spännande och lättillgängligt sätt a...

Läs mer

Ladda hem kartor över norra och södra Djurgården, för Ulriksdals slottspark och Fjäderholmarna.

Läs mer

Upptäck mer om Kungl. Djurgården / Nationalstadsparken

Ståthållarämbetet upplåter marken på Djurgården, Hagaparken, Brunnsviken och Fjäderholmarna till evenemang av olika slag. Många evenemang...

Läs mer

År 1286 förvärvade Magnus Ladulås stora delar av Walmunzö; idag södra Djurgårdsön. Djurgården har sedan dess varit kunglig mark som använ...

Läs mer

Området Haga/Brunnsviken är en del av den kungliga nationalstadsparken. Hagaparken är kanske Sveriges främsta exempel på en "engelsk park".

Läs mer

Den kungliga nationalstadsparken sträcker sig ända till området Ulriksdal. Här finns ett kungligt slott med en vidsträckt slottspark.

Läs mer

Den kungliga begravningsplatsen ligger på en udde i Brunnsviken och utgör sista vilorummet för flera medlemmar ur ätten Bernadotte.

Läs mer

Fjäderholmarna – våra närmaste skärgårdsöar – är ett populärt och uppskattat besöksmål för både stockholmare och turister. Här njuter man...

Läs mer

Artiklar och film

I sommar presenteras ett stycke parkhistoria på Kungliga Djurgården – en del av historien som ofta har förbisetts och tagits för givet i ...

Läs mer

Området Fiskartorpet är uppkallat efter den låga torvtäckta byggnaden från 1680-talet – Karl XI:s fiskarstuga – som anses vara Kungliga D...

Läs mer

Från början av maj betar "Kungens får" på Kungliga Djurgården – en tradition sen mer än hundra år. Betesdjuren hyrs årligen in för att hå...

Läs mer

Kundservice

Öppettider:

Inför besöket