Den tretungade flaggan

Sedan år 1873 har den kungliga flaggan hissats på Kungliga slottets tak. Den tretungade flaggan, örlogsflaggan, som vajar här är förbehållen kungahuset och försvarsmakten. Kungahusets flagga har riksvapnet infällt i korsets mitt, men hur det ser ut och hur stor flaggan är beror på vädret och om Kungen är i riket eller inte.

Vanligtvis flaggas det med den så kallade fyrduksflaggan. Den mäter 360 x 180 centimeter och har stora riksvapnet i mitten av det gula korset. När fyrduksflaggan är hissad på Kungliga slottet betyder det att Kungen, som man säger, kan fullgöra sina plikter som statschef.

Är Kungen förhindrad till detta, till exempel vid statsbesök utomlands, träder Kronprinsessan in som tillfällig riksföreståndare. Då vajar en tretungad flagga prydd med lilla riksvapnet. Storleken är dock densamma som fyrduksflaggan.

På allmänna flaggdagar, vid kungliga födelsedagar, inkommande statsbesök och i samband med att Kungen tar emot nyutnämnda ambassadörer på slottet hissas en större flagga, sexduksflaggan. Den har måtten 540 x 270 centimeter, med stora riksvapnet i det gula korset.

Ytterligare en flagga används, det är den så kallade stormflaggan och som namnet antyder så hissas den vid stark vind. Måttet på denna mindre flagga är 180 x 90 centimeter.

Traditionen med flaggning på Kungliga slottet påbörjades året då Oskar II kröntes. Som tronföljare hade han flaggat på sommarresidenset Sofiero, något som fick efterföljare i Riksdagshuset och andra officiella byggnader. År 1873 påbjöd Kungen flaggning på Kungliga slottet.

Uttrycken fyrduks- och sexduksflagga kommer av flaggans dimensioner; en 1-duksflagga är 90 x 45 centimeter, en 4-duks 360 x 180 centimeter och en 6-duks 540 x 270. Alltså är en 4-duksflagga fyra gånger så stor som en 1-duks. Dessa förhållanden gäller örlogsflaggor och storlekarna är hämtade från Flagglagen SF nr 55/1906.

Fyrduksflaggan, hissad på Kungliga slottet. Foto: Kaffegruppen/Kungligaslotten.se

Nationaldagen

Artur Hazelius, Skansens grundare, initierade 1893 att 6 juni skulle firas som en svensk nationaldag, men det skulle dröja innan firandet fick spridning i hela landet.

Grosshandlare Nils Ljunggren väckte 1915 idén till firandet av en flaggas dag. Året därpå högtidlighölls Svenska flaggans dag på Stadion i Stockholm och på över hundra andra orter i Sverige. På Stadion framfördes vid samma tillfälle för första gången ”Sveriges flagga” komponerad av Hugo Alfvén med text av K. G. Ossiannilsson.

År 1918 började traditionen med att Kungen delar ut fanor till föreningar och har sedan dess fortsatt med nästan obruten tradition. År 1949 deltog Carl XVI Gustaf för första gången i firandet på Stadion.

Firandet flyttades till Skansen 1963. Officiell nationaldag fick Svenska flaggans dag 1983, och från och med 2005 är 6 juni helgdag. Datum valdes då Gustav Vasa denna dag 1523 valdes till svensk kung av en riksdag i Strängnäs och att 1809 års regeringsform undertecknades detta datum.

Kommande händelser

Drottningholms slott kan du upptäcka på egen hand i egen takt, men att att kombinera med en guidad visning ger besöket en extra upplevelse.

Biljetter

Drottningholms slott byggdes på uppdrag av en drottning och här har många kungligheter levt genom historien. På söndagar är en av de guid...

Biljetter

Följ med våra kunniga guider på en slottsvandring genom paradrummen på Kungliga slottet. Under vandringen levandegörs historien när samli...

Biljetter