Fasadrenoveringen på Kungliga slottet

Den pågående restaureringen av fasaderna på Kungliga slottet är det största stenarbetet i modern tid. Projektet påbörjades 2011 och beräknas – i dagsläget – vara klart 2050.

Det nuvarande slottet började byggas på 1690-talet. Sverige var en stormakt och slottet utgjorde dess maktcentrum. Fasaderna på arkitekten Nicodemus Tessin den yngres romerska palats i barockstil är rikligt utsmyckade med många detaljer av gotländsk sandsten. En byggnad som då, liksom nu, väcker uppmärksamhet och räknas till en av den europeiska barockens främsta märkesbyggnader.

Från underhåll till restaurering

Redan i slutet av 1700-talet upptäcktes att den porösa stenen vittrade och allt sedan dess har stenar bytts ut, lagats och förstärkts. År 2005 föll en balusterdocka från taket. En snabbutredning följde och den visade att stenen var i sämre skick än befarat. Fasader täcktes av nät för att minimera risken för skador om stenar lossnade.

I april 2011 startade den första restaureringsetappen av tjugotvå stycken. Statens fastighetsverk ansvarar för slottet och leder arbetet, i samverkan mellan flera olika experter och kulturminnesvårdande myndigheter. Det är ett svårt och tidskrävande arbete. Inte sedan slottet byggdes har ett så här stort stenprojekt genomförts i Sverige.

Arbete med slottets södra fasad

Den åttonde etappen av renoveringen av Kungliga slottets fasader avslutades i november 2021. Nu syns åter de nio reliefmedaljongerna med de kungliga porträtten och de fem meter höga kvinnoskulpturerna, karyatiderna, från yttre borggården.

Nästa etapp, den nionde, innefattar arbetet med slottets södra fasad och ska vara färdigt till sommaren 2024.

I restaureringsarbetet byts de mest skadade fasadstenarna ut, andra huggs om och återmonteras. Skulpterade detaljer med högt konstnärligt värde försöker man så långt det är möjligt att bevara genom olika konserverande insatser.

En tåligare stensort

Slottets fasadsten är huggen av gotländsk sandsten. Initialt var förhoppningen att åter kunna använda sandsten, förutom i de klimatmässigt allra mest utsatta lägena som kräver en tåligare stensort. Men då den gotländska sandstenen inte längre bryts i tillräckligt stor utsträckning fann Statens fastighetsverk passande ersättningssten i Tyskland, Polen och Schweiz.

Toppbilden: Karyatid på slottets fasad. Foto: Erik Kampmann

Under 2012 var första etappen i restaureringsarbetet klart, norra fasadens östra flygel. År 2011 inleddes arbetet med restaurering av slottets fasader. Foto: Erik Günther/SFV

Ingen sten är den andra lik och därför måste varenda sten finjusteras med handverktyg och måttas in, en del utsmyckningar måste också nyhuggas. Foto: Erik Günther/SFV

På slottets västra fasad finns bland annat 10 stycken karyatider, kvinnlig pelarfigur, var och en fem meter höga. Ordet karyatid kommer från grekiskan och betyder ”flicka från staden Karyai”. Foto: Erik Kampmann

Vittrad balusterdocka. Foto: Erik Kampmann

SLOTTET I SIFFROR

Total mängd fasad: ca 30 000 kvm
Fönster: 972 stycken
Fönsterrutor: 31 600 stycken
Fristående skulpturer: 28 stycken
Balusterdockor: 717 stycken
Konsolvoluter: 242 stycken
Total mängd fasadsten: ca 10 000 kvm

DET NYA SLOTTET

Vid slottsbranden den 7 maj 1697 förstördes stora delar av det gamla slottet, Tre Kronor. Den norra längan klarade sig dock relativt oskadd, det var en ny del av slottet som bara några år tidigare byggts klart, under ledning av slottsarkitekten Nicodemus Tessin den yngre.

Sex veckor efter branden presenterade Tessin ritningar till ett nytt kungligt slott, utifrån den norra längans murar.

Enligt planerna skulle det nya slottet uppföras på cirka sex år. Men det skulle dröja i det närmaste sextio år innan den kungliga familjen åter kunde flytta in på slottet, i december 1754.

Trots den långa byggnadstiden uppfördes slottsbyggnaden helt efter Tessins ritningar från år 1697.

Inför besöket

Guidade visningar Öppet idag 10.00-17.00
För barn Öppet idag 10.00-17.00

Slottets stora paradvåningar, de medeltida valven i Museum Tre Kronor och kungakronorna i Skattkammaren är spännande besöksmål för barn. ...

Läs mer

Kommande händelser

Vasa till Bernadotte 20 jul – 7 jan 2024

I den stora jubileumsutställningen ' Vasa till Bernadotte, 1523–1973–2023. Kultur i rikets tjänst' visas spektakulära föremål som tar d...

Biljetter
Familjevisning i Tre Kronor 23 sep – 7 jan 2024

I slottets källare, bakom den fem meter tjocka försvarsmuren från 1300-talet, berättas slottets äldre historia. Varje helg har vi visning...

Biljetter

Följ med våra kunniga guider på en slottsvandring genom paradrummen på Kungliga slottet. Under vandringen levandegörs historien när samli...

Biljetter

Upptäck mer om Kungliga slottet

Paradrummen Öppet idag 10.00-17.00

Representationsvåningarna på slottet är samlingsnamnet för de magnifika paradvåningar som används vid Kungens och Drottningens representa...

Läs mer
Skattkammaren Öppet idag 10.00-17.00

I dunkla källarvalv på Kungliga slottet förvaras monarkins viktigaste symboler – Riksregalierna, som alla visar prov på fascinerande och ...

Läs mer
Museum Tre Kronor Öppet idag 10.00-17.00

Museum Tre Kronor är museet om slottets äldsta historia, från försvarsborg till renässansslottet som förstördes i en våldsam brand år 1697.

Läs mer
Butiken Kungliga Slottsboden Öppet idag 10.00-17.00

Slottsboden är en unik present- och souvenirbutik på Kungliga slottets yttre borggård med produkter som har anknytning till föremål i de ...

Läs mer
Gustav III:s antikmuseum Öppet idag 10.00-17.00

Välkommen till ett av Europas äldsta publika museer som öppnades redan år 1794. Skulpturerna som köptes in av Gustav III visas i slottets...

Läs mer

Kungliga slottets kyrka visar prov på arkitektur, inredning och konstverk av några av sin tids främsta mästare – Nicodemus Tessin den yng...

Läs mer

Artiklar och film

Besök utställningen ’Vasa till Bernadotte. Kultur i rikets tjänst’ hemifrån. Följ med in i Kungliga slottet och upplev fem hundra år a...

Läs mer

Upptäck Rikssalen på Kungliga slottet i 360°. En sal som var Sveriges maktcentrum under hundra år och som fortfarande används vid officie...

Läs mer

År 2023 är ett dubbelt märkesår. Det har gått femhundra år sedan Gustav Vasa år 1523 valdes till kung och landet gick in i en ny epok som...

Läs mer

Kundservice

Öppettider:

Inför besöket