Denna funktion måste köras i offline-läge (version=0).