Avser dag före: Nej
Avser dagar: Måndag, Tisdag, Onsdag, Torsdag, Fredag, Lördag, Söndag
#renderInfo ("Öppnar" $propertyUtil.getString($currentPage, 'lp-openhours-opens', '')) #renderInfo ("Stänger" $propertyUtil.getString($currentPage, 'lp-openhours-closes', '')) #renderInfo ("Giltig från" $dateUtil.getCalendarAsString($dateFormat, $propertyUtil.getCalendar($currentPage, 'lp-openhours-validfrom'))) #renderInfo ("Giltig till" $dateUtil.getCalendarAsString($dateFormat, $propertyUtil.getCalendar($currentPage, 'lp-openhours-validuntil'))) #renderInfo ("Fritext" $propertyUtil.getString($currentPage, 'lp-openhours-freetext', ''))