Senareläggs: Alla dessa vasaslott!

Spridda över södra och mellersta Sverige, igenkännliga på långt håll med torn, tinnar och tjocka murar. Under kvällens föredrag får du höra vasaslottens historia – från maktcentrum till fabrik och turistmagnet.

Obs!

Med anledning av Folkhälsomyndighetens rekommendationer kring mindre evenemang är våra programpunkter, till och med 31 maj, inställda.

Vissa programpunkter kommer att skjutas fram till hösten. Information om nya datum kommer att delges här samt direkt till alla som har köpt biljett.

De som köpt biljetter kontaktas.

Läs mer här!

Vasaslotten var byggda för kungamaktens kontroll över riket, både symboliskt och militärt, som administrativa centra och som bekväma kungliga bostäder.

Alla dessa slott byggdes av Gustav Vasa och hans söner på 1500-talet. Det var slutfasen av borgbyggandet i riket. Snart hade utvecklingen – både när det gällde militär teknik och synen på hur ett kungligt residens skulle se ut – sprungit ifrån vasaslotten, och de fick andra uppgifter, som fängelser, kronomagasin och fabriker. Bristen på underhåll gjorde att de började förfalla. Fram emot 1800-talets mitt var frågan: vad ska vi ha dem till?

Slottsuppsyningsman Jim Sjöberg, med ett kvartssekel på Gripsholms slott, berättar denna kväll om sitt absoluta favoritämne.

Toppbilden: Gripsholms slott byggdes på Gustav Vasas initiativ och utgjorde en del av ett nytt nationellt försvarssystem. Samtidigt uppfördes slottet som en representativ bostad för renässansfursten Gustav Vasa. Foto: Raphael Stecksén/Kungligaslotten.se