Föredrag på Gripsholm: Vasavurmen

I slutet av 1800-talet, början av 1900-talet var nyrenässans och vasastil högsta mode inom arkitektur och inredningkonst. Restaureringen av Gripsholm blev en avgörande inspiration.

vasavurmen

Lunchföredrag 15 november kl. 11.00

Rikssalen, Gripsholms slott
Biljett 90 kr via biljettlänken

Läs om tillgängligheten på Gripsholms slott

Förköp av biljett via menyknappen Biljetter på denna sida.

Kombinera föredraget med lunch på Gripsholms värdshus. Biljetten inkluderar lunch till rabatterat pris mot uppvisande av föredragsbiljetten.

Se höstens alla föredrag:
www.kungligaslotten.se/vasa500

Fredrik Lilljekvists restaurering av Gripsholm var egentligen en ombyggnad, där det historiska vasaslottet skulle återuppstå i all sin glans. Eller som Verner von Heidenstam hånfullt uttryckte det ”gjordes denna gambla byggnad aendnu gamblare”. Restaureringen blev under arbetes gång alltmer ifrågasatt, och när den avslutades hade tiden definitivt sprungit ifrån stilrestaureringen som princip.

Men både nyrenässansen och nationalromantiken skulle ta upp många element och stildrag från vasatiden, och har format vår syn på hur vasatidens stil egentligen såg ut.

Gripsholms slott restaureras i slutet av 1800-talet med syfte att ge dess renässanskaraktär tillbaka. Foto: Sanna Argus Tirén/Kungligaslotten.se

Gripsholms egen expert, tidigare slottsuppsyningsman Jim Sjöberg, ger en serie lunchföredrag på Vasatema hösten 2023.

Se höstens föredragsprogram:

www.kungligaslotten.se/vasa500