Open House: Visning av Beckholmen

I samband med Open house inbjuder vi till en visning av Beckholmen – ett levande kulturarv mitt i Stockholms inlopp. Det är Stockholms bäst bevarade varvs- och verkstadsmiljö med anor från 1600-talet, och är ett av Sveriges äldsta industriområden.

"staden växer" – visning av beckholmen

Lördag 30 september kl. 11.00 och kl. 12.00

Djurgårdsförvaltningen visar Beckholmen från den lilla utsiktsstigen.

Samling vid Beckholmsbrons fäste på ön.
Visningen är cirka 45 minuter och gratis.

På temat "Staden växer" berättar medarbetare från Kungl. Djurgårdens förvaltning om Beckholmens långa industri- och varvshistoria och hur detta arv förs vidare idag genom befintliga verksamheter. Vi berättar om aktuella projekt och pågående detaljplan, med huvudsyfte att långsiktigt säkra Beckholmens kulturvärden och framtid som levande kulturarv.

Open House Stockholm

Festivalen Open House arrangeras i hela Storstockholmsområdet 29/9–1/10.

Allmänheten bjuds in till gratis guidade visningar av stadens mest unika och spännande byggnader och platser. Festivalen syftar till att involvera allmänheten i stadens utveckling och stimulera intresset för arkitektur och samhällsbyggande.

Toppbilden: Västra torrdockan på Beckhomen 2010. Foto Holger Ellgards/Wikicommons

Beckholmen är ett av Sveriges äldsta industriområden, med varvshistoria som sträcker sig till 1600-talet. Här finns flera historiska byggnader, från 1600-tal till 1800-tal. Copy: Pymouss/Wikicommons

Beckholmsvarvet 1959. Betongkassun som ska sänkas ned i Liljeholmsviken och fungera som undervattensbro för tunnelbanan. Foto: Gunnar Lantz/Stockholmskällan