Serafimerringning

Italiens f.d. president Giorgio Napolitano hedras med serafimerringning i Riddarholmskyrkan den 26 september. Herr Napolitano, riddare av Serafimerorden, avled 22 september 2023.

Kyrkan är öppen under ceremonin

Under serafimerringningen står herr Napolitanos serafimervapen uppställt i Riddarholmskyrkans högkor. Under ceremonin kommer Vice Ordenskanslern att officiellt tillkännage serafimerriddarens frånfälle.

Serafimerringningen pågår under en timme, kl. 12.00–13.00, och genomförs på samma dag som statsbegravningen sker i Deputeradekammaren i Rom.

Allmänheten och media äger under serafimerringningen tillträde till kyrkan. Kyrkan öppnar kl. 12.00 denna dag.

Mer om Serafimerorden

På väggarna i Riddarholmskyrkan hänger sedan 1748 vapensköldar för bortgångna riddare av Serafimerorden.

Serafimervapnen för levande riddare och ledamöter förvaras på Kungliga slottet. Då en riddare eller ledamot går bort kompletteras vapenskölden med dödsdatum förs under begravningsdagen till Riddarholmskyrkan och förvaras där för all framtid.

På en serafimerriddares begravningsdag slår även Riddarholmskyrkans klockor, en så kallad serafimerringning.

Eftersom kyrkan inte varit en församlingskyrka på över 200 år, är dessa ringningar ett av de få tillfällen då kyrkklockorna slår.

Italiens f.d. president Giorgio Napolitanos serafimersköld

Under ceremonin äger allmänheten tillträde till kyrkan. Foto: Kungligaslotten.se

Riddarholmskyrkan är en kungliga begravningskyrka och även platsen för vapensköldar för bortgångna Riddare av Serafimerorden. Foto: Dick Norberg/Kungligaslotten.se