Parkvisning: I trädgårdsmästarnas händer

Följ med Djurgårdsförvaltningens trädgårdsmästare genom planteringarna och hör om skötseln av de kungliga parkerna under 200 år. Sommaren 2023 uppmärksammas 200 år av kunglig historia vid Rosendals slott.

Trädgårdsmästarna har historiskt haft en viktig roll i planeringen, anläggandet och skötseln av landets parker och trädgårdar, inte minst de kungliga. Blomsterplanteringarna i anläggningarna blev trädgårdsmästarnas ”show room”, och under 1800-talet nådde trädgårdsmästarna en yrkesmässig position som de tidigare inte haft. Parkchef Gunnar Björkman och förste trädgårdsmästare Adrian Lindström berättar om trädgårdsmästarnas roll historiskt och vilken roll trädgårdsmästarna har idag på Kungliga Djurgården.

Trädgårdsmästarna Cecilia Adén, Heidi Möller och Kerstin Ekholm berättar om planeringen bakom blomsterplanteringarna som har återskapats kring lustslottet inför jubileumsåret och vilka utmaningar och förutsättningar som har funnits. Trädgårdsmästarna berättar om hur ett årshjul ser ut för Djurgårdsförvaltningens parkavdelning, som ansvarar för planering, inköp av växter, plantering och skötsel.

Parkvisning: I trädgårdsmästarnas händer

Onsdag 21 juni kl. 16.30–17.30
Onsdag 16 aug kl. 16.30–17.30
Onsdag 13 sept kl. 16.30–17.30

Samling vid huvudentrén, Rosendals slott

Maxantal: 30 personer
Tillgänglighet: God
Biljetter: Endast webbiljett, via biljettknappen här på sidan, 60 kr vuxna, 30 kr barn/studenter

Foto: Änkedrottning Josefinas blomsterfontän med plantering på slottets södra sida, 1800-talets slut, Vykort i privat ägo.jpg