Parkvisning: Rosendals slott 200 år

Under en visning i slottsparken tittar vi närmare på Rosendals byggnader med fokus på historia, byggnadsteknik och arkitektur. Sommaren 2023 uppmärksammas 200 år av kunglig historia vid Rosendals slott.

När Rosendals gamla huvudbyggnad ödelades i en brand 1819 skapades nya förutsättningar för Karl XIV Johan att utveckla Rosendal i tidens anda och efter ätten Bernadottes behov. År 2023 är det 200 år sedan Rosendals slott började uppföras efter ritningar av arkitekt Fredrik Blom. Lustslottet är idag ett unikt tidsdokument av den svenska empirstilen, kallad Karl Johan-stilen, och kom tidigt att betraktas som ett minnesmärke över Karl XIV Johan.

Under denna visning berättar byggnadsantikvarie Caroline Särnqvist och landskapsarkitekt Jonas Berglund närmare om lustslottet som symbol med fokus på byggnadens historia, byggnadsteknik och arkitektur. Vi lär även känna de omkringliggande byggnaderna i lustparken, så som Drottningens paviljong, Vaktstugan och Iskällaren, och berättar om deras historiska funktioner och kopplingar till lustslottet. Vi berättar om Rosendals betydelse i sin samtid och i nutid samt hur anläggningen förmedlar en bild av den nya dynastin i en föränderlig tid vid 1800-talets början.

Parkvisning: Rosendals slott 200 år

Onsdag 24 maj kl. 16.30–17.30
Onsdag 27 sept kl. 16.30–17.30

Samling vid Folke Bernadotte brons norra brofäste.

Maxantal: 30 personer
Tillgänglighet: God
Biljetter: Endast webbiljett, via biljettknappen här på sidan, 60 kr vuxna, 30 kr barn/studenter

Rosendals slott på 1840-talet, av Axel Otto Mörner. I förgrunden Karl XIV Johan, den förste Bernadottekungen, med uppvaktning. Foto: Digitala Stadsmuseet

Iskällaren vid Rosendals slott, ur boken Stockholms pittoreska omgifningar av C.J. Billmark 1834. Källa: Kungl. Biblioteket