Parkvisning: Trädgårdsarkeologi

Under en tur genom Rosendals slottspark får du se exempel på och höra om de trädgårdsarkeologiska undersökningar som har utförts i lustparken. Sommaren 2023 uppmärksammas 200 år av kunglig historia vid Rosendals slott.

Genom trädgårdsarkeologin blir berättelserna om våra historiska parker och trädgårdar som ligger dolda ovan och under mark hörda och synliggjorda. Trädgårdsarkeologin har varit ett viktigt verktyg i upprustningen av Rosendals lustpark, som pågått sedan 2018.

Under denna temavisning möter du Ann-Mari Hållans Stenholm, Karin Lindeblad och Jens Heimdahl från Arkeologerna på Statens historiska museer.

Visningen inleds med en kort introduktion och därefter tar vi oss till 1700-talets promenadpark, som ligger väster om slottsbyggnaden och är den äldsta delen av parken. Vi fortsätter sedan vidare till Slottskullen och visar de påbörjade restaureringsarbetena och arkeologiska undersökningarna. Därifrån går vi vidare till Rosendalsängen där vi presenterar resultaten från markradarundersökningen och utgrävningarna. Visningen avslutas vid slottsbyggnaden där du får se fynd från utgrävningen och historiska kartor.

Parkvisning: Trädgårdsarkeologisk visning

Onsdag 10 maj kl. 16.30–17.30
Onsdag 17 maj kl. 16.30–17.30
Onsdag 20 sept kl. 16.30–17.30

Samling vid porfyrurnan bakom Rosendals slott

Maxantal: 30 personer
Tillgänglighet: Begränsad
Biljetter: Endast webbiljett, via biljettknappen här på sidan, 60 kr vuxna, 30 kr barn/studenter

Trädgårdsarkeologisk utgrävning vid Rosendal år 2019. Arkeolog Ann-Mari Hållans. Foto: Arkeologerna