Temavisning: Inredning- och restaureringskonst i dåtid och nutid

Följ med in i Rosendals slott och hör hur rummen använts under ätten Bernadottes tid och varför interiörerna ser ut som de gör idag. Sommaren 2023 uppmärksammas 200 år av kunglig historia vid Rosendals slott.

Interiörerna i Rosendals slott ger oss idag en unik bild av Karl Johan-tidens inredningskonst och hur slottet har använts och anpassats efter modets växlingar och ätten Bernadottes behov. Lustslottet utgör även ett spännande exempel på hur samtiden såg på restaurering vid 1900-talets början, då slottet omvandlades från kungligt sommarnöje till museum under ledning av överintendent John Böttiger.

Under denna temavisning berättar slottspedagog Jonas Rosin och byggnadsantikvarie Caroline Särnqvist om hur rummen har brukats under ätten Bernadottes tid och undersöker varför interiörerna ser ut som de gör idag. Vi sätter även in de underhålls- och restaureringsarbeten som lustslottet har genomgått interiört mellan 2017 och 2023 i en historisk kontext, och berättar om vilka förutsättningar och utmaningar projektet har haft.

Biblioteket med Karl XIV Johans boksamling har bevarats i orört skick. Foto: Gomer Swahn/Kungligaslotten.se

Temavisning: inredning- och restaureringskonst i dåtid och nutid

Onsdag 21 juni kl. 16.30–17.30 Obs! Slutsåld
Onsdag 23 aug kl. 16.30–17.30

Samling vid huvudentrén, Rosendals slott

Maxantal: 20 personer
Tillgänglighet: Mycket begränsad
Biljetter: Endast webbiljett, via biljettknappen här på sidan, 60 kr vuxna, 30 kr barn/studenter

Förlaga lanterninen. Fredrik Blom, troligtvis 1823-1824

Gula salongen, Rosendals slott, Ferdinand Boberg, 1934. Foto: Nordiska museet