Ett nytt slott ska byggas

Änkedrottning Hedvig Eleonora lät riva den gamla vasaborgen och Tessin d.ä. fick uppdraget att rita en ny slottsanläggning. Följ med på en visning och hör om arkitektens planer och förebilder för det nya slottet.

Det slott som den unga Hedvig Eleonora fick i morgongåva när hon gifte sig med Karl X Gustav var inte det som idag står på slottsholmen i Strömsholm. Det gamla slottet hade Gustav Vasa låtit uppföra vid mitten av 1500-talet.

Änkedrottning Hedvig Eleonora lät på 1660-talet riva den gamla vasaborgen för att istället låta arkitekten Nicodemus Tessin d.ä. planera för en ny slottsanläggning, som bättre motsvarade Sveriges ställning som stormakt. Det nya slottet stod färdigt omkring 1680.

Under visningen får du veta mer om Tessins planer och förebilder, och om hur byggnaden fungerade som scen för hovlivet.

Kopparstick Strömsholms slott, av tecknare Erik Dahlbergh från planschverket Suecia antiqua et hodierna. Foto: Kungliga biblioteket