Föredrag Frisens park

Kvällens föredrag handlar om det gröna kulturarvet och specifikt om restaureringen av en historisk park på Kungliga Djurgården – en historia om trädgårdskonst och landskapsarkitektur.

Frisens park anlades under 1700-talets andra hälft utmed Djurgårdsöns södra strandlinje och utgör ett tidigt exempel på en engelsk landskapspark i Sverige. Parken var omtalad i sin samtid och ansågs vara den vackraste parkanläggningen på Djurgården. Under 1900-talet trädde parken in i ett slumrande tillstånd, som väcktes till liv av Kungl. Djurgårdens förvaltning 2021 genom ett större restaureringsprojekt.

Under föredraget berättas om hur ett stycke djurgårdshistoria bokstavligen grävts fram och om hur projektet har bidragit till ny kunskap om Frisens park och hur den brukades.

Vi bekantar oss med trädgårdskonstens och landskapsarkitekturens historia i brytningstiden mellan barockens strama parkideal och den engelska landskapsparkens naturförskönande princip, och hur denna kom att avspeglas i Frisens park.

Kvällens föredrag hålls av Gunnar Björkman, parkchef på Kungl. Djurgårdens förvaltning, Jonas Berglund, landskapsarkitekt och Ann-Mari Hållans Stenholm, arkeolog vid Statens historiska museer. Samtliga ingår i den projektgrupp som ansvarar för den pågående restaureringen.

Biljetter

Webbiljett via biljettlänken. Biljetter kan även köpas i Kungliga slottets biljettkassa.

Tillgänglighet

Föredraget äger rum i Karl XV-salen på Kungliga slottet i Stockholm. Salen är tillgänglig för rullstolsburna.

Toppbilden: En värdefull kunskapskälla i projektet är den historiska kartan från 1777, upprättad av lantmätaren Lars Reinhold Kökeritz. Foto: Lantmäteriet

Gunnar Björkman, parkchef på Kungl. Djurgårdens förvaltning. Foto: Alexis Daflos/Kungligaslotten.se

Jonas Berglund, landskapsarkitekt på Berglund landskap. Foto: Nivåland.se

Ann-Mari Hållans Stenholm, arkeolog på Arkeologerna vid Statens historiska museer. Foto: Arkeologerna.com