Högt i tak i heliga rum

På plats i Slottskyrkan lyfts spännande frågeställningar när biskopen och överhovpredikanten Johan Dalman gästar Kungliga slottets föredragsserie.

Obs!

Med anledning av Folkhälsomyndighetens rekommendationer kring mindre evenemang är våra programpunkter, till och med 31 maj, inställda.

Vissa programpunkter kommer att skjutas fram till hösten. Information om nya datum kommer att delges här samt direkt till alla som har köpt biljett.

De som köpt biljetter kontaktas.

Läs mer här!

Vad händer när vi med tron och traditionen i ryggen utforskar möjligheten att bruka våra kyrkobyggnader på ett nygammalt sätt? Hur tar vi vara på Svenska kyrkans viktigaste materiella resurs? Vågar vi låta flyttlassen gå från kanslihus och församlingshem tillbaka till kyrkobyggnaden? Vad händer när fler ”får en egen nyckel” till kyrkorummet?

Kvällens föredrag på Kungliga slottet, Högt i tak i heliga rum ges av biskop och överhovpredikant Johan Dalman.

Tillgänglighet

Kyrkan ligger på andra våningsplanet, cirka 25 trappsteg upp. Hiss och ramp saknas.

Program2020

Toppbilden: Altarskulpturen i Slottskyrkan på Kungliga slottet. Foto: Kungligaslotten.se

Biskopen och överhovpredikanten Johan Dalman talar i kvällens föredrag utifrån sin bok ”Högt i tak i heliga rum”. Foto: Magnus Aronson