Historisk stridskonst

Historisk europeisk kampkonst är ämnet för detta unika lunchföredrag. Det blir en resa från 1300-talets fäktning med svärd och bucklare till sabelns 1800-tal.

På Midsommarängen, invid Gripsholms slott, kan man ibland under sommarhalvåret höra klirret från svärd och se medlemmar i Gripen HEMA i sina karaktäristiska dräkter träna fäktning. HEMA, Historisk europeisk kampsport, bygger på kampkonst med levande tradition eller bevarat källmaterial. Inom HEMA har man – genom ett ihärdigt forskningsarbete – fått fram ett antal manualer skrivna av olika fäktmästare från 1200-talets slut till modern tid.

Under lunchföredraget på Gripsholms slott berättar slottsuppsyningsman Jim Sjöberg om tornerspelen på Gustav III:s tid och representanter från Gripen HEMA berättar om den historiska svärdskonsten. Det blir en exposé om svärd och kampkonst i en europeisk kontext. Vi kommer att röra oss från 1300-talets fäktning med svärd och bucklare till sabelns 1800-tal.

Efter lunchföredraget finns det möjlighet att titta närmare på svärd och kanske försiktigt svinga ett, och bli frälst på en fantastisk sport.

Kombinera med lunch

Kombinera föredraget med lunch på Gripsholms värdshus. Biljetten inkluderar lunch till rabatterat pris mot uppvisande av föredragsbiljetten.

Fler lunchföredrag på Gripsholms slott

Fler föredrag är under planering. De publiceras här när biljetter släpps.

Tillgänglighet
Gripsholms slott har många trappor. Hiss och ramp saknas.