Kungliga riddarordnar och H.M. Konungens medaljer

Under en kväll på Kungliga slottet berättar vice ordenskansler Per Sandin om det offentliga belöningsväsendet. Förr och nu. Och reder ut vem som kan komma i fråga för en orden eller medalj.

Föredraget om det offentliga belöningsväsendet berör framför allt de kungliga riddarordnarna och Hans Majestät Konungens medaljer. Du får också veta mer om den just nu mycket aktuella ordensreformen. Den så kallade ”belöningsreformen”, har sin bakgrund i en bred politisk överenskommelse mellan riksdagspartierna, och som innebär att de kungliga ordnarna från och med i år kan förlänas såväl svenskar som utländska medborgare och statslösa.

Vem som kan få en kunglig orden eller medalj och hur det går till – från att förslaget kommer in till utdelning av belöningstecknet, får du veta mer om under kvällen.

Per Sandin, vice ordenskansler och ordenssekreterare tjänstgör vid Kunglig Maj:ts Orden som hanterar frågor om det offentliga belöningssystemet.

Kunglig Maj:ts Orden

Är den organisation som handhar de kungliga riddarordnarna och består av Stormästaren, ordenskapitlet och ordenskansliet.

Biljetter

Webbiljett via biljettlänken. Biljetter kan även köpas i Kungliga slottets biljettkassa.

Tillgänglighet

Föredraget äger rum i Karl XV-salen på Kungliga slottet i Stockholm. Salen är tillgänglig för rullstolsburna.

Toppbilden: Serafimerorden. Foto: Jonas Borg/Kungl. Hovstaterna

Kvällens föredragshållare Per Sandin. Foto: Kungl. Hovstaterna