Inställt: Visioner för Haga

Gustav III hade storslagna planer för Hagaparken. Under en visning tittar vi närmare på idéer som stannade på ritbordet, men också på byggnadsverk som uppfördes och som står där än idag.

Obs!

Med anledning av med coronapandemin och dess följdverkningar, är programpunkten inställd.

De som köpt biljetter kontaktas.

Läs mer här!

År 1771 köpte Gustav III Haga gård, en egendom vi Brunnsviken. Kungen hade stora visioner för området och flera arkitekter var involverade i utvecklingen av parken och dess byggnader. Men efter mordet på Gustav II 1792 avstannade arbetet.

Visningen De Gustavianska parkidealen sätter fokus på 1700-talets slut då Gustav III satte sin prägel på slottet och den omgivande parken vid Haga. Följ med in i Koppartältens parkmuseum där flera modeller av Gustav III:s storslagna visioner visas och se exempel på hur några av dem kom att realiseras, som till exempel den Turkiska Kiosken.

Hagaparken är idag ett av Sveriges främsta exempel på en engelsk park.

Kvällens ciceroner är museilärare Maria Westholm och förste slottsträdgårdsmästare Paulina Landin.

Mötesplats: vid Koppartälten

Tillgänglighet

Visningen utomhus äger delvis rum i svårtillgänglig terräng.

Program2020

Hagaparken / Brunnsviken

Program2020, Kvällsvisning, Parkvandring