Livslust och livsverk

"Hur fascinerande är inte den rollen; att komma från ett främmande land men genast representera det mest svenska?" På två av lustslotten berättas i sensommar historien om kvinnorna i ätten Bernadotte – Bernadöttrarna.

På de kungliga sommarslotten Tullgarn och Strömsholm berättas lärt och lättsamt historien om ätten Bernadottes kvinnliga medlemmar – kvinnorna som gifts in i familjen och även om döttrar födda in i huset Bernadotte – om deras livsöden och det arv de lämnar efter sig.

– Det är oerhört spännande med de dynastiska band som skapas i och med äktenskapen

Vi frågar museilärare Josefine Lindqvist vad hon tror är okänt för många: 
– Talangerna som finns hos ättens kvinnor, hur mycket kreativitet, livslust och skicklighet inom konst och kultur som frodades och hur högt dessa talanger värderades i familjen. Och hur mycket av resultatet av dessa talanger som finns bevarade för eftervärlden.

Vad tycker du är extra intressant i drottningarnas historia?
– Det är oerhört spännande med de dynastiska band som skapas i och med äktenskapen och hur de europeiska prinsessorna för med sig kultur och tradition utifrån och länkar det inhemska till det nya. Hur fascinerande är inte den rollen; att komma från ett främmande land men genast representera det mest svenska?" 

På bilden: Drottning Josefina som kronprinsessa
Oljemålning av Johan Södermark 1833
Foto: Alexis Daflos/Kungl. Hovstaterna