Slottsområdets historia

De byggnader, parker och den naturmark som idag omger Gripsholms slott rymmer berättelser om den stora slottsapparat som en gång fanns här. Under ett lunchföredrag berättar vi historien om Gripsholms slottsområde. 

Av Gripsholms slotts en gång så vidsträckta marker återstår idag Hjorthagen, området kring det gamla bränneriet, Apotekarängen, Midsommarängen och Lottenlund. Under tidig medeltid var detta byn Näsbys mark.

Slottsuppsyningsman Jim Sjöberg berättar om brännvinstillverkning, om coldinukors och festplats, om Hedvig Eleonoras promenadpark. Och du får reda på om överste ståthållarens gård i Lottenlund någonsin funnits?

Kombinera med lunch

Kombinera föredraget med lunch på Gripsholms värdshus. Mot uppvisande av föredragsbiljetten får du rabatterad lunch på värdshuset.

Tillgänglighet
Gripsholms slott har många trappor. Hiss och ramp saknas.

Fler lunchföredrag på Gripsholms slott

 

Bilden: Gripsholms slott av Johan Sävenbom (1721-1784), detalj. Målningen finns i Nyköpings Länsresidens. Foto: Alexis Daflos