Parkvisning Frisens park

Välkommen till visning av Frisens park på Kungliga Djurgården. Hör om det spännande och pågående projektet att återställa en historisk park.

Under denna parkvisning vandrar vi genom parkens historia, tittar på trädgårdsarkeologiska fynd och dyker ner i projektet att återskapa en sedan 200 år försvunnen damm.

Parkvisning: frisens park

Onsdag 11 sept kl. 17.30–18.30

Medverkande:
Parkchef Gunnar Björkman, arkeolog Annika Nordström och landskapsarkitekter Jonas Berglund och Christiaan Smits.

Samling vid parkeringen Bergsjölundsvägen 3

Maxantal: 30 personer
Tillgänglighet: Varierad terräng
Biljetter: Endast webbiljett, via biljettknappen här på sidan, 50 kr vuxna, 25 kr barn/studenter.

Frisens park är belägen på Södra Djurgården intill Prins Eugens Waldemarsudde och är ett tidigt exempel på en engelsk landskapspark, med slingrande promenadvägar, alléer och mjukt formad pelouse. Den ansågs av sin samtid vara den vackraste parkanläggningen på Djurgården.

Ett av parkens mest betydelsefulla inslag var en böljande damm som anlades på 1770-talet, och som kom att fyllas igen på 1800-talets första hälft när parken övergick från privat till offentlig. Frisens park blev då ett populärt besöksmål medan dammen föll i glömska.

Sedan 2021 pågår ett restaureringsprojekt i Frisens park som leds av Kungl. Djurgårdens förvaltning i samarbete med landskapsarkitekter och trädgårdsarkeologer. Den välbevarade dammen, som tidigare endast kunde anas i landskapet, grävdes då varsamt fram och under 2024 restaureras dammens kallmurar.

Under parkvisningen berättar vi om dammens historia och får en inblick i parkprojektet medan vi rör oss mellan parkens olika delar. Vi bekantar oss närmare med grosshandlaren Carl Magnus Fris, som parken är uppkallad efter, och vi tar en närmare titt på de trädgårdsarkeologiska fynd som framkommit under projektet.

Foton: Jonas Borg

Med hjälp av en historisk karta har dammen lokaliserats och varsamt grävts fram. Foto: Arkeologerna, Statens historiska museer

Dammens frilagda kallmurar genomgår en restaurering.

Under arbetets gång har flera arkeologiska fynd hittats.

Se filmen där arkeologen, landskapsarkitekten och parkchefen berättar om arbetet. Klicka på bilden för att starta se filmen.

Porfyrvasen

Återställandet av parken utgår från en historisk karta från 1777. Klicka på bilden för förstoring. Foto: Lantmäteriet

Kungliga Djurgården

Visning