Sommarkonsert: Hemvärnets musikkår Gävleborg

Hemvärnets musikkårer bjuder på underhållande marsch- och blåsmusik i sommargrönskan. Denna lördagseftermiddag står Hemvärnets musikkår Gävleborg för konserten i Ulriksdals slottspark.

Hemvärnets musikkår Gävleborg består av 35 musiker som spelar blåsinstrument och slagverk. Dirigent är löjtnant Odd Inge Gjelsnes.

Hemvärnsmusikens viktigaste uppgifter är att spela vid vaktparaden och högvaktsavlösningen på Kungliga slottet i Stockholm, men även vid förbandsceremonier och konserter. Hemvärnets musikkårer gästar varje år såväl militära som civila musikfestivaler både i Sverige och utomlands.

Sommarkonserter i UlriksdaLs slottspark

Under tre lördagar i juni bjuder Hemvärnets mussikkårer på marscher och underhållande blåsmusik i sommargrönskan. Alla tre musikkårer deltar först vid högvaktsavlösningen på Kungliga slottet, för att därefter ge konsert i Ulriksdal slottspark.

Hemvärnets musikkår Gävleborg
Lördag 8 juni kl. 15

Kaféet håller öppet.

Fri entré

Foto: Hemvärnets musikkår Gävleborg

Sommarkonsert i slottsparken. Slå dig ner i parken och ta gärna med dig filt och picknick. Du kan också köpa med fika från kaféet. Foto: Gomer Swahn