Riksvapen

Pressmeddelande

Publicerad:

Årets skulpturutställning på Kungliga Djurgården: Alice Aycock

Prinsessan Estelles Kulturstiftelse planerar att i sommar visa monumentala skulpturer av Alice Aycock på Kungliga Djurgården. Detta blir Alice Aycocks första separatutställning i Skandinavien.

Aycock, född 1946, är bosatt och verksam i New York och har haft stora framgångar internationellt sedan början av 70-talet. Hon erhöll 2018 den prestigefulla utmärkelsen Lifetime Achievement Award in Contemporary Sculpture*.

Utställningen består av sex skulpturer ur den hyllade serien ”Turbulences”. Några av verken har tidigare visats längs Park Avenue i New York. Inspirationen till verken har hämtats ur extrema väderförhållanden som stormar och okontrollerbara tornados, och Aycocks strävan är att skapa visuella metaforer för dessa fenomen. Kraften och energin i vindrotationer och vattenvirvlar har alltid fascinerat konstnären.

”Genom konsten vill jag skapa alternativa världar och bryta invanda mönster – ge nya perspektiv på livet för att vi på ett bättre sätt ska kunna tolka och förstå vår samtid.” Alice Aycock

En kvinnlig pionjär inom skulptur

Alice Aycock har fått erkännanden i ett övervägande mansdominerat segment med sina tidiga verk inom Land Art, och hon räknas som en kvinnlig pionjär inom skulptur. Hon är en utbildad konsthistoriker som själv undervisar på flera ledande universitet. Forskning och vetenskap inom andra akademiska discipliner har varit betydande inspirationskällor i hennes konstnärskap. Aycock har bland annat ställt ut på Venedigbiennalen och Whitneybiennalen samt deltagit i Documenta i Kassel. Hennes verk finns i museisamlingar världen runt, inklusive Australian National Gallery, Museum of Modern Art, Guggenheim och Metropolitan Museum i New York. Aycock är även känd för sina många offentliga installationer som bland annat är placerade på fjorton olika universitet i USA.

”Det är en ynnest att få presentera Alice Aycocks första separatutställning i Sverige och vi hoppas att hennes skulpturer på Kungliga Djurgården kommer inspirera till många oväntade samtal, nya tankar och reflektioner.” Sara Sandström Nilsson, verksamhetsledare Prinsessan Estelles Kulturstiftelse

Alice Aycocks utställning kommer att bli den första som arrangeras i Prinsessan Estelles kulturstiftelses regi. Utställningsperioden är planerad till 7 juni - 27 september. Skulpturerna kommer att installeras vid Djurgårdsbrunnskanalen i närhet till Folke Bernadottes bro.

Ambition att genomföra utställningen som planerat

Prinsessan Estelles Kulturstiftelse följer noggrant utvecklingen av coronapandemin och kommer att anpassa sig efter de direktiv och riktlinjer som gäller. Trots osäkerhet och svårigheter är ambitionen att genomföra utställningen som planerat.

–I dessa orostider behövs konst och kultur mer än någonsin. När museer och kulturinstitutioner tillfälligt stänger sin publika verksamhet, och det är svårt att uppleva kultur på annat sätt än i digital form, kommer konstupplevelser som erbjuds utomhus vara särskilt eftertraktade. Förhoppningen är att situationen förbättras och att många ska kunna ta del av Alice Aycocks utställning i sommar, säger Sara Sandström Nilsson, verksamhetsledare vid Prinsessan Estelles Kulturstiftelse.

Presskontakt

Prinsessan Estelles Kulturstiftelse, Sara Sandström Nilsson, verksamhetsledare
E-post: press@preks.se

Kungl. Hovstaternas informationsavdelning:
E-post: press@royalcourt.se