Riksvapen

Pressmeddelande

Publicerad:

Årets stipendiater Den tänkande handen

Stipendierna i teckningstävlingen Den tänkande handen för 2022 tilldelas Gabriel Gabriel Garble, Kayo Mpoyi och Simon Persson. De tre stipendiaterna belönas vardera med 100 000 kronor ur Elisabeth och Gustaf Douglas stipendiefond instiftad med anledning av H.M. Konungens 70-årsdag.

Juryn utgjordes av H.K.H. Prins Carl Philip, Isabella Nilsson, Ständig sekreterare vid Konstakademien, konstnärerna Annette Senneby, Leif Elggren och arkitekt
Petra Gipp, ledamöter av Konstakademien.

Gabriel Gabriel Garble ,"Till dig, Varma hälsningar". Stillbild ur animation, 2021,1080 px x 1920 px.

Gabriel Gabriel Garble
Med färg, ljus, ljud och ord bjuder Gabriel Gabriel Garble in till ett vara, en tillvaro som är hans egen. Teckningarna får liv och befolkas av betraktarna som görs delaktiga när de rör sig i en värld, ett universum av linjer, utan visum och pass. Vi söker och väljer oss fram till vår egen berättelse som genereras av konstnärens teckningar, ljud och filmer.

Kayo Mpoyi, "Mwanetu, Vår släkting – Ord som inte försvinner under tryck". Linoliumtryck och text, 2021, 29,7 x 21 cm.

Kayo Mpoyi
Kayo Mpoyi visar en egensinnig bildvärld på ett starkt, poetiskt och berörande sätt. Konstnären tecknar sitt skrivande, och skriver sitt tecknande, i en undersökande verksamhet där två världar existerar parallellt - från en närvarande dåtid till minnet av en framtid. Teckningen är det medium där mötet sker vilket genererar en berättelse som även blir ett arkeologiskt sökande efter ett hemland.

Simon Persson , "Fogar". Grafit på papper, 2022, 19 x 22 cm.

Simon Persson
Konstnären Simon Persson som tagit sig an de minsta beståndsdelarna av en bro, i det tyngsta och även i det nästan inte överblickbara. Med teckningens hjälp frammanas en tydlighet som ingen trodde var möjlig, där detaljerna bär med sig helheten på ett oväntat sätt. I betraktandet förändras motivet och med det tankeinnehållet. Bilden är olika varje gång, blir till något annat, och visar gestaltandets magi.

Den tänkande handen

Den tänkande handen är en årligt återkommande teckningstävling och utställning för unga tecknare verksamma inom konst, arkitektur, tecknade serier, animation, mode, design, illustration, spelutveckling eller andra närliggande områden. Utställningen är ett samarbete mellan Kungl. Akademien för de fria konsterna (Konstakademien) och Kungl. Hovstaterna och har till syfte att visa hur deltagarna tillämpar teckning både som teknik och genre och vad det fria skapandet inom konstarten kan innebära.

I år inkom tävlingsbidrag från över 250 konstnärer och Konstakademiens urvalskommitté har nominerat tio av dessa som får visa sina verk i utställningen. De nominerade 2022 och deras verk presenteras i ett digitalt galleri under perioden 23 april till 23 juni 2022 på kungligaslotten.se/dentänkandehanden.

Stipendiefonden

De tre stipendiaterna erhåller 100 000 kr var ur Elisabeth och Gustaf Douglas stipendiefond som instiftades 2016 med anledning av H.M. Konungens 70-årsdag. Fonden förvaltas av Konstakademien. Utställningen arrangeras av Kungl. Hovstaterna.

H.M. Konungen vill genom Den tänkande handen uppmuntra unga konstnärer att utforska teckningskonstens möjligheter och följer därmed en tradition som startades av Kungens farfar Gustaf VI Adolf. 

Presskontakt

Kungl. Hovstaterna:
Maria Ulander
08-402 60 59, 070-270 39 90
vx 08-402 60 00
marknad@royalcourt.se

Kungl. Akademien för de fria konsterna (Konstakademien):
Therese Sheats
070-224 01 47
therese.sheats@konstakademien.se