Riksvapen

Pressmeddelande

Publicerad:

Årets stipendiater Den tänkande handen

Den tänkande handens stipendium år 2020 tilldelas Felix Vasquez Aguilera, Kristin Karlsson och Tomas Lundgren. De tre stipendiaterna belönas vardera med 100 000 kronor ur Elisabeth och Gustaf Douglas stipendiefond instiftad med anledning av H.M. Konungens 70-årsdag.

Juryn

utgjordes av H.K.H. Prins Carl Philip, Isabella Nilsson, Ständig sekreterare vid Konstakademien, konstnärerna Anette Senneby, Leif Elggren och arkitekt Petra Gipp, ledamöter av Konstakademien.

Felix Vasquez Aguilera

Relationens mångfacetterade uttryck är i centrum i Felix Vasques Aguileras laddade bildsvit. I ett rollspel gestaltas två mansfigurer i scener av möjligt beroende, sårbarhet, makt och tillit. Rummets dramaturgi, den psykologiska miljön, ökar förtätningen.

Beröringen uttolkas i tecknandets metaövergång till tecken på hudens yta och ställer frågor kring tecknandet som språk och tanke.

Kristin Karlsson

Kristin Karlsson har tiden som motiv och ryggrad. En given tid och ett givet format, början är alltid densamma men utgången oviss. Yta och djup osäkras i den framväxande svärtan. Det hon hör under akten går subtilt ut i pennan och förskjuter tätheten. De små hålen blir till växande membran i oändlig variation. I begränsningen når hon bortom sig själv och ut i det omedvetna.

Tomas Lundgren

Tomas Lundgren tecknar efter förlagor och existerande bilder. Att med precision avbilda Marcel Prousts handskrivna manuskript är att noggrant följa författarens process och skapa ett dokument av tid. Handens exakta rörelser gestaltar tankar kring ett romanbygge och spänningsfält mellan det långsamma och det snabba. Bilderna blir till tid och minne på spaning efter en tid som flytt.

Den tänkande handen

är en årligt återkommande utställning med unga tecknare verksamma inom konst, arkitektur, tecknade serier, animation, mode, design, illustration, spelutveckling eller andra närliggande områden. Utställningen är ett samarbete mellan Kungl. Akademien för de fria konsterna (Konstakademien) och Kungl. Hovstaterna och har till syfte att visa hur deltagarna tillämpar teckning både som teknik och genre och vad det fria skapandet inom konstarten kan innebära.

I år inkom över 350 ansökningar till utställningen av vilka Konstakademiens urvalskommitté nominerat tio tecknare. I år visas utställningen via kungligaslotten.se/dentänkandehanden istället för som tidigare i Gustav III:s antikmuseum på Kungliga slottet.

Stipendiefonden

De tre stipendiaterna erhåller 100 000 kr var ur Elisabeth och Gustaf Douglas stipendiefond som instiftades 2016 med anledning av H.M. Konungens 70-årsdag. Fonden förvaltas av Konstakademien. Utställningen arrangeras av Kungl. Hovstaterna.

H.M. Konungen vill genom Den tänkande handen uppmuntra unga konstnärer att utveckla de mångfacetterade uttryck som är möjliga inom konstarten teckning.

Presskontakt

Maria Ulander
08-402 60 59, 070-270 39 98
vx 08-402 60 00
marknad@royalcourt.se