Riksvapen

Pressmeddelande

Publicerad:

Pressvisning 31 maj: Restaurering av Frisens park

Kungl. Djurgårdens förvaltning (KDF) har inlett en restaurering av Frisens park på Södra Djurgården. Första steget är en trädgårdsarkeologisk utgrävning av en damm från 1770-talets mitt, som skall återställas till sitt ursprungliga utförande. Utgrävningen pågår mellan vecka 20-21.

Frisens park är en välbevarad parkanläggning från 1770-talet, och kan vara Sveriges äldsta historiska park i den engelska landskapsstilen. Grunden till den över 10 hektar stora parken lades av bokhållaren Isak Kierman, som förvärvade egendomen 1759 och lät namnge den Bergsjölund. Det var framförallt efter 1775, då egendomen förvärvades av friherre Jacob Magnus von Sprengtporten, som parkanläggningen utvecklades till sin fulla karaktär. Sprengtporten lät bland annat anlägga flera promenadvägar, alléer och boskéer och centralt i anläggningen grävdes en spegeldamm ur. Under 1790-talet ägdes egendomen av grosshandlaren Carl Magnus Fris, som parken sedermera är uppkallad efter. Fris förskönade parken ytterligare och tillförde nya byggnader och dekorativa element, så som en välvd träbro över Sprengtportens damm. Frisens park ansågs vid denna tid vara den vackraste parkanläggningen på Djurgården.

Familjen Fris ägde Bergsjölund fram till år 1838 när egendomen köptes av KDF. Parken tillgängliggjordes i samband med detta och blev under 1800-talet ett populärt besöksmål med ett livligt folkliv. Under 1900-talet förlorade Frisens park successivt sin dragningskraft, och idag är den högt belägna parkanläggningen outforskad bland många av Djurgårdens besökare.

På initiativ av KDF utfördes under våren 2021 arkeologiska undersökningar av Arkeologerna från Statens Historiska museer. Dokumentation om parkens nuläge har även framtagits av Nivå Landskapsarkitektur, som utgör underlag för restaureringen. Projektet sker i syfte att lyfta fram och förstärka parkens värdefulla natur- och kulturvärden samt främja områdets biologiska mångfald.

Pressvisning

Välkommen till pressvisning av den trädgårdsarkeologiska utgrävningen av dammen tisdag den 31 maj kl. 14.30-15.30

Samling på parkeringen belägen norr om Frisens park vid Prins Eugens Väg. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vänligen anmäl ditt deltagande senast måndag den 30 maj till:
slottsfogde Magnus Andersson,
08-402 61 74, 072-735 43 00
magnus.andersson@royalcourt.se

Visningen presenteras av slottsfogde Magnus Andersson, parkchef Gunnar Björkman, byggnadsantikvarie Caroline Särnqvist, landskapsarkitekt Jonas Berglund på Nivå Landskapsarkitektur och arkeologerna Karin Lindeblad och Ann-Mari Hållands från Arkeologerna på Statens Historiska museer.

Allmän visning
KDF bjuder in allmänheten till visning tisdag den 31 maj kl. 18.00-19.00. Samling på parkeringen belägen norr om Frisens park vid Prins Eugens Väg. Visningen hålls av representanter från KDF, Arkeologerna på Statens historiska museer och Nivå Landskapsarkitektur. Ingen föranmälan krävs. KDF hälsar alla varmt välkomna!

Bilden: Utsnitt från Charta öfver Bergsjölund, 1777, Lantmäteriet.

Vid frågor om projektet vänligen kontakta:
parkchef Gunnar Björkman
gunnar.bjorkman@royalcourt.se