Sveriges regentlängd

Gustav III

Levnadsperiod: 1746–1792

Med Gustav III hade Sverige fått sin förste infödde prins sedan mer än ett halvsekel. Han kom att återta kungamakten genom en statskupp, såg sig som en upplyst despot som främjade kulturen och vetenskapen och han reformerade staten. Kritiken mot honom växte. Den 16 mars 1792 sköts han vid en maskeradbal på Operan i Stockholm.

Läs mer om Gustav III