Sveriges regentlängd

Karl X Gustav

Levnadsperiod: 1622–1660

Karl X Gustav blev kung vid kusinen Kristinas abdikation år 1654. Hans regeringstid kom att präglas av krig. Efter freden i Roskilde 1658 nådde Sverige sin största territoriella utbredning.

Läs mer om Karl X Gustav