Sveriges regentlängd

Gustav Vasa

Levnadsperiod: 1496–1560

Gustav Vasa skapade ett självständigt rike under en stark centralmakt. Sverige bröt sig ur Kalmarunionen och genom reformationen satte kungen sig själv som kyrkans överhuvud. Gustav Vasa lät också göra Sverige till ett arvrike.

Läs mer om Gustav Vasa