Sveriges regentlängd

Gunilla Bielke

Regeringsperiod: 1585–1592 Levnadsperiod: 1568–1597

Drottning Gunilla var engagerad i välgörenhet och lät upprätta ett barnhus i Uppsala. Hon var lutheran, vilket anses ha påverkat Johan III i protestantisk riktning.

Läs mer om Gunilla Bielke