Gustaf V

Klicka för att se bilden i sin helhet

Gustaf V
1858-1950

Gustaf V porträtteras som general i Svea livgardes uniform. Han intar en värdig men ledig pose och är den kung som regerat näst längst i Sverige – 43 år.

Konstnären Emil Österman var en av Sveriges ledande porträttmålare under det tidiga 1900-talet.

Som kronprins fattade Gustaf V intresse för den unge Emil Österman och erbjöd honom 300 kronor per år om han antogs till Konstakademien. År 1890 antogs Emil Österman och kungen höll sitt löfte.


BERNADOTTEPORTRÄTT
Porträtt: Gustaf V
Konstnär: Emil Österman 1870–1927
År: Olja på duk utfört 1913

Porträttet finns att se i Bernadottegalleriet på Kungliga slottet.