Klicka för att se bilden i sin helhet

Klicka för att se bilden i sin helhet

Don Quijotesalongen

Rummet har fått sitt namn efter de vävda tapeternas motiv som föreställer den tragikomiske hjälten Don Quijote från Miguel de Cervantes roman.

Tapetsviten och möbelklädseln var en gåva från franske kungen Ludvig XVI till Gustav III. Delar av inredningen och möblemanget är i rokokostil.

Taket i salongen är målat av den franske konstnären Guillaume-Thomas-Raphael Taraval 1735 och föreställer Olympens drottning Juno omgiven av de fyra vindarna.

Några av stolarna är tillverkade av stolmakaren Jean Baptiste Lebas i Paris vid 1700-talets mitt.

KURIOSA
Salongen är dekorerad i rokokostil, en stil från 1700-talet och romantiken. Rokokostilen känns igen på sina lekfulla, graciösa och organiska former. Dörrarna är av ek och målade i guld.