Klicka för att se bilden i sin helhet

Klicka för att se bilden i sin helhet

Karl XI:s galleri

Karl XI:s galleri är slottets och den svenska senbarockens mest praktfulla rum. Stora delar av rummets inredning speglar delar av Sveriges stormaktshistoria.

Spegelgalleriet i Versailles har tjänat som förebild vid rummets inredning. Här finns en imponerande takmålning som visar Karl XI:s krig i Skåne på 1670-talet. Innertakets målade och skulpterade dekor är gjorda av Jaques Foucquet och René Chauveau. Verket är en hyllning till Karl XI och dennes gemål Ulrika Eleonora den äldre.

Karl XI:s galleri var slottets mest magnifika mottagningsrum och sammanlänkade kungens och drottningens våningar.

Idag håller Kungen och Drottningen sina officiella galamiddagar i galleriet i samband med olika statsbesök. Inför middagarna dukas det upp ett långbord för upp till 170 gäster. Hit bjuds också nobelpristagarna på middag dagen efter den stora banketten i Stadshuset.

KURIOSA
Ordet barock kommer verkligen till sin rätt när det gäller inredningen i Karl XI:s storslagna galleri. Barock betyder ungefär absurd, överdriven, orimlig.