Klicka för att se bilden i sin helhet

Klicka för att se bilden i sin helhet

Konseljsalen

Gustav III använde rummet som matsal och anordnade publik spisning en gång i veckan inför inbjudna åskådare.

Rummet nyinreddes under Karl XV:s tid. De två stora tapeterna, med motiv ur den antika sagan om Jason och Medea, är vävda av Les Gobelins 1758 och 1765 och skänktes till Gustav III vid dennes besök i Frankrike 1771.

Porträttbysterna som är placerade i rummet föreställer Karl XIV Johan, Oskar I, Karl XV, Oskar II, Gustaf V och Gustaf VI Adolf. Det stora ryttarporträttet av Karl XIV Johan är målat av Fredrik Westin 1838.

I dag hålls informationskonseljer tre till fyra gånger om året i salen. Vid konseljer utbyter kungen och regeringen information om aktuella statsangelägenheter. Kungen är ordförande vid konseljerna.

KURIOSA
De fem enorma ljuskronorna i taket är av böhmisk kristall och konstruerade vid glasfabriken J. & L. Lobmeyr i Wien under 1860-talet.