Klicka för att se bilden i sin helhet

Klicka för att se bilden i sin helhet

Sofia Magdalenas paradsängkammare

Drottning Sofia Magdalena var gift med Gustav III. Hennes paradsängkammare i fransk stil inreddes några år efter Gustav III:s paradsängkammare. Arkitekten Jean Eric Rehn är den som fick uppdraget att inreda de båda sängkamrarna.

Målningarna i taket är utförda mellan 1732 och 1734 av de franska konstnärerna Guillaume-Thomas-Raphael Taraval och Antoine Baptiste Monnoyer.

De båda porträtten i sängalkoven är målade av François Gérard. De föreställer drottning Josefinas föräldrar, hertigen och hertiginnan av Leuchtenberg.

De blå urnorna från omkring 1700 är kinesiska men deras beslag, liksom de omgivande kandelabrarna är franska bronsarbeten från 1780-talet.

KURIOSA
Innertaket föreställer Moder Svea omgiven av kvinnogestalter som symboliserar de fyra världsdelarna Europa, Afrika, Asien och Amerika. Över Moder Svea syns den femuddiga nordstjärnan.