Karl XIV Johan kung historia Kungliga slottet

Klicka för att se bilden i sin helhet

Karl XIV Johan 1818-1844

Den förste Bernadotte. Den barnlöse Karl XIII adopterade Jean Baptiste Bernadotte från Frankrike när denne var 47 år gammal. Han hade då en lång yrkeskarriär bakom sig och var en av Napoleons marskalker. Han valdes till svensk kronprins 1810 och tog sig kunganamnet Karl XIV Johan.

Med sin militära kapacitet och pondus hoppades svenskarna att han var den som skulle ta tillbaka Finland från Ryssland, men istället anslöt han sig till Ryssland. Därefter fick Sverige fria händer västerut och införlivade istället Norge 1814.

Hans hustru Desideria vantrivdes i det kalla Sverige och valde att flytta hem till Paris under en period. Tillsammans fick de sonen Oskar som senare blev Oskar I. Karl XIV Johan blev 81 år gammal.

Porträtt av François Gerard, 1811, olja på duk. Porträttet finns att se i Bernadottegalleriet på Kungliga slottet.

SVENSKA REGENTER
Kung: Karl XIV Johan
Regenttid: 1818–1844
Valspråk: Folkets kärlek min belöning

upptäck mer