Drottning Kristinas ur, 1646

Klicka för att se bilden i sin helhet

Drottning Kristinas ur, 1646

Uret var en gåva till drottning Kristina från Magnus Gabriel De la Gardie. Det är av guld, täckt med emaljmålningar av den franske miniatyrmålaren Pierre Signac, utförda i Paris eller Stockholm 1646. Uret saknar idag sitt verk, liksom de 575 juveler som tidigare prydde boetten.

Bildmotiven hyllar drottningens regering. På lockets insida står Kristina som Atalanta uppvaktad av De la Gardie som Meleager, ur den grekiska mytologin. På målningen syns också drottningens halvkusiner Maria Eufrosyne, De la Gardies maka, och Eleonora Kristina.

Vid drottningens avresa från Sverige 1654 skänkte hon uret till Maria Eufrosyne. Uret hamnade kring 1700-talets mitt i Lovisa Ulrikas ägo och förvarades därefter på Drottningholms slott.

Foto: Alexis Daflos/Kungligaslotten.se

PLACERING

Kungliga slottet
Livdrabantsalen, Skattkammarsamlingen