ERIK GUSTAFSSON

Född 1987

"Jag arbetar med analogt fotografi och ställer frågor som rör fotografiets essens utanför den dokumentära berättelsen. Jag återkommer till fotografiets inneboende egenskaper, såsom yta, representation, reproduktion, och möjligheterna att uppleva tid och rum på en plan yta.

I mina experiment utforskar jag det som kallas för Luminogram, ljus som direkt påverkar ljuskänsligt papper. Jag gör en slags ljus-teckningar där handens rörelser är det som synliggörs. Luminogram har liksom teckningen, traditionellt snarare ansetts som övning, än som fullkomligt verk. Men här får de en ny betydelse. Genom dessa direkta avtryck av handens rörelser och ljusets performativitet, önskar jag sudda ut gränsen mellan representation och abstraktion där fotografiet i stället får en möjlighet att betraktas på nya sätt."

Erik tog sin Kandidatexamen 2018 och Masterexamen 2021 i konstnärligt fotografi vid HDK-Valand i Göteborg.

Erik Gustafsson Den Tänkande Handen teckning utställning

ERIK GUSTAFSSON

Erik Gustafssons bidrag till teckningstävlingen består av sex stycken verk skapade 2021.

Luminogram, C-print.

1. Landscape and Aurora I
2. Landscape and Aurora II
3. Landscape and Aurora III
4. Landscape and Aurora IV
Installationsbild Chart Art Fair, Charlottenburg Kunsthal
5. Untitled (Oslo)
6. Untitled Drawing


Klicka på bilderna i bildspelet ovan eller scrolla ned på sidan för att se verken i rätt proportion.
Det kan ta en liten stund innan bilderna laddas upp. Verken kan zoomas in och förstoras via symbolerna.

URVALSKOMMITTÉNS MOTIVERING:
Erik Gustafsson förflyttar teckningens gränser. Från fotografin kommer material, ljus och tid, men teckningarna lösgör sig från fotografiets avbildande. Mellan hand och ljus finns ingen kamera, inget mellanled. Handens rörelser översätts direkt till bild. Vi föreställer oss att bilderna föregås av noggrann planering inför ett explosivt arbete under en kort tidsrymd, men att det okontrollerbara bara går att kontrollera till en viss gräns. Resultatet är abstrakt och immateriellt, böljande och flödande som ljus. Samtidigt med ett djupt mänskligt avtryck.

Landscape and Aurora I
C-print, Luminogram, 2021. Originalstorlek 122 x 80 cm.
Landscape and Aurora II
C-print, Luminogram, 2021. Originalstorlek 122 x 80 cm.
Landscape and Aurora III
C-print, Luminogram, 2021. Originalstorlek 122 x 80 cm.
Landscape and Aurora IV
C-print, Luminogram, 2021. Originalstorlek 122 x 80 cm.
Installationsbild Chart Art Fair, Charlottenburg Kunsthal
C-prints, Luminograms, 2021. Originalstorlekar 122 x 80 cm.
Untitled (Oslo)
C-print, Luminogram, 2021. Originalstorlek 121 x 80 cm.
Untitled Drawing
C-print, Luminogram, 2021. Originalstorlek 114 x 80 cm.