FELIX CHRISTIANSSON

Född 1996

"Jag har märkt att jag kan ladda föremål med innebörd. Att saker är speglar, och genom att skänka dem min närvaro, genom att låta mig omslutas av föremålet, kan jag se min reflektion. Detta möte av mig själv genom reflektionen av föremålet spelas in i tecknandets linjer.

Masken är mitt ankare. Min fixerade punkt som gör alla andra punkter begripliga. Installationen är en scen där föremål arrangeras i något som liknar ett stilleben. Jag söker efter ett ögonblick då föremålen framför mig blir reflektiva, och speglar den del av mig själv som jag saknar språk för.

Då uppstår ett darrande inombords. Den strömmande vind som alltid flödar igenom mig får fäste och skakar om mitt lövverk. Det är mitt verkliga motiv. Denna vind. Det är med installationen jag frammanar den. Och med tecknandet jag tror jag kan få fatt i den. För helt självklart och automatiskt spetsas linjerna med min upplevelse. Och lämnar avtryck från denna darrande vind som blåste igenom mig."

Felix studerar fri konst vid Malmö konsthögskola och har tidigare studerat konst vid Munka folkhögskola.

Felix Christiansson Den Tänkande Handen teckning utställning

FELIX CHRISTIANSSON

Felix Christianssons bidrag till teckningstävlingen består av sju verk skapade 2020–2022, samt dokumentationsfilmen Vindspel.

Oljefärg. krita, kol, blyerts på trä, kartong eller pannå.

1. Den gyllene tranan med sin krökta nacke
2. Träd, mask och kräfta
3. Blå vind genom installation
4. Blå vind
5. Brun Torus
6. Ett ögonblick mellan installationens förändringar
7. Installation mot yttervägg


Klicka på bilderna i bildspelet ovan eller scrolla ned på sidan för att se verken i rätt proportion. Det kan ta en liten stund innan bilderna laddas upp. Verken kan zoomas in och förstoras via symbolerna.

URVALSKOMMITTÉNS MOTIVERING:
Felix Christianssons film Vindspel (en dokumentation) ger känslan av ett oavbrutet flöde av inspiration. Han kallar det Vinden. De snabba repetitiva handrörelserna, med oljefärg och krita mot träskiva och kartongpapper, varvas med noggrant övervägda stillebenarrangemang inför avtecknandet. Små reflekterande glaskulor, kastade tärningar, torkade blommor och grenar installeras omsorgsfullt och intuitivt intill varandra, allt för att väcka Vinden. Här är Masken central, hans ankare och alla linjers ursprung, men snarare livspåminnande än som vanitas.

Den gyllene tranan med sin krökta nacke
Kol, blyerts, oljekrita och tusch på pannå, 2020. Originalstorlek 50 x 70 cm.
Träd, mask och kräfta
Olja på trä, 2022. Originalstorlek 41 x 38 cm.
Blå vind genom installation
Olja på trä, 2022. Originalstorlek 39 x 46 cm.
Blå vind
Olja på kartong, 2022. Originalstorlek 72 x 48 cm.
Brun Torus
Olja på pannå, 2020. Originalstorlek 50 x 70 cm.
Ett ögonblick mellan installationens förändringar
Blyerts, krita, kol och olja på trä, 2021. Originalstorlek 82 x 63 cm.
Installation mot yttervägg
Olja, oljekrita, blyerts och takfärg på pannå, 2021. Originalstorlek 82 x 63 cm.