HILDA HILDORIA LARSSON

Född 1992

"Min konst tar sig ofta uttryck i måleri och olika blandtekniker men jag tecknar också, tecknandet behövs. Teckning är ett sätt att upptäcka. Genom att teckna är det möjligt att hamna på platser vars existens jag inte kände till, platser som jag kanske aldrig nått om det inte vore för att jag tog beslutet att teckna en stund.

I min konst är det främst mina händer som för, och skapandet utförs mycket med intuition och det taktila som ledstjärna. När jag tecknar försöker jag att "finnas" i varje streck, ibland lyckas jag och ibland inte, men jag vill nå någon form av närvaro eller samhörighet med det som blir på papperet. Det kan finnas mycket känsla i något pyttelitet, och en till synes enkel teckning kan förmedla något större. I tecknade linjer ryms en slags närhet olik något annat. Där ryms något mjukt och skört ömsom någonting kanske lite farligt."

Hilda studerar vid kursen Bild och berättande vid HDK-Valand. Hon har tidigare studerat vid kursen Att bilderboksberätta vid HDK-Valand, konstvetenskap vid Södertörns Högskola och Färg, form och hantverk vid Nyckelviksskolan på Lidingö.

Hilda Hildoria Larsson Den Tänkande Handen teckning utställning

HILDA HILDORIA LARSSON

Hilda Hildoria Larssons bidrag till teckningstävlingen består av fem verk skapade 2021–2022.

Kol och tuschpennor på papper.

1. Vid draperi
2. Hunden
3. Koja
4. Bland porslin å krinolin 1
5. Bland porslin å krinolin 2


Klicka på bilderna i bildspelet ovan eller scrolla ned på sidan för att se verken i rätt proportion. Det kan ta en liten stund innan bilderna laddas upp. Verken kan zoomas in och förstoras via symbolerna.

URVALSKOMMITTÉNS MOTIVERING:
Hilda Hildoria Larsson skriver ”att finnas i varje streck” om närheten till det som uppstår genom tecknandet, endast så kan hon nå dit. På A4-papper, med kol och tuschpennor, tecknar hon varsamt fram skilda scener, alla omslutna av samma drömska ljus. Det utsparade pappret mot täta partier av kol och pennstreck, bländar. Intill den vilande hundens huvud anas spår av tidigare rörelser, den tunna mörka linjen kring kojans gren kontrasterar mot den eteriskt beskrivna skogen bakom. Det är i det oförklarade som berättelsen får sin kraft.

Vid draperi
Kol och tuschpennor på papper, 2022. Originalstorlek 21 x 29,7 cm.
Hunden
Kol och tuschpennor på papper, 2022. Originalstorlek 21 x 29,7 cm.
Koja
Kol, vit färgpenna samt tuschpennor på papper, 2022. Originalstorlek 29,7 x 21 cm.
Bland porslin å krinolin 1
Flytande tusch på papper, 2021. Originalstorlek 29,7 x 42 cm.
Bland porslin å krinolin 2
Flytande tusch på papper, 2021. Originalstorlek 29,7 x 42 cm.