PONTUS JOHANSSON

Född 1992

"att teckna är för mig att undersöka rörelser;
i platser, i akter och i material.
att teckna är att överskrida barriärer – att befästa omvandlingar;
kanske som myller, som oljud eller som försvinnande.

jag är uppvuxen på en mjölkgård och har sedan ung ålder varit intresserad av botanik, vilket tyvärr blir något av en motsättning under en uppväxt på ett modernt jordbruk…

de senaste åren har jag arbetat med bilden av lantbruk, med utgångspunkt ur växten som berättare – där min egen barndoms mjölkgård agerat mittpunkt i ett arbete om landskapets förvandling: dess gröna fält var myrmark innan min farfar köpte gården, vilka berättare försvann när myren blev en grävd å?

förutom mjölkgården har jag besökt platser som berättar andra narrativ om landskapet lantbruk, och undersöker genom olika tecknande akter vad växter har att säga om platsen (som försvann?)

och du, vad är och gör en kopierande akt? och vad händer när en plats förklaras ur ett ekonomiskt perspektiv?

(undra över min fars blåhänder)"

Pontus studerar vid Kandidatprogrammet i Fri konst vid Konstfack. Han har tidigare studerat vid Ölands Folkhögskola.

Pontus Johansson Den Tänkande Handen teckning utställning

PONTUS JOHANSSON

Pontus Johanssons bidrag till teckningstävlingen består av sju verk skapade 2020–2021.

Blyerts- och färgpennor på akvarell- och karbonpapper.

1. lärkemossen nr. ett
2. ranahults slåtteräng nr. tre
3. myllrandet (karta över drömd plats)
4. oljudandet (karta över glömd plats)
5. vindögon (liar)
6. myrtungor
7. barrskogsskuggor


Klicka på bilderna i bildspelet ovan eller scrolla ned på sidan för att se verken i rätt proportion.
Det kan ta en liten stund innan bilderna laddas upp. Verken kan zoomas in och förstoras via symbolerna.

URVALSKOMMITTÉNS MOTIVERING:
Pontus Johanssons växter har ett tilltal. De berättar om ett svunnet landskap, men väl så angeläget om det ögonblick de nedtecknades på papper. Linjeföringen säger allt, så resolut och tveklös, energin i virrvarret av monokroma växter på varandra smittar. Blå karbonpapper berättar tillsammans med växterna en historia om driften av en mjölkgård i konstnärens barndom. Både kopian och karbonpappret ingår som skilda verk. Samma teckning, samma ögonblick, men ändå helt olika. Karbonpappret doftar annorlunda än blommorna.

lärkemossen nr. ett
Blyerts- och färgpenna på akvarellpapper, 2020. Originalstorlek 20,9 x 29,4 cm.
ranahults slåtteräng nr. tre
Blyerts- och färgpenna på akvarellpapper, 2020. Originalstorlek 20,9 x 29,4 cm.
myllrandet (karta över drömd plats)
Karbonpapper, 2021. Originalstorlek 29,5 x 20,8 cm.
oljudandet (karta över glömd plats)
Karbonpapper, 2021. Originalstorlek 29,5 x 20,8 cm.
vindögon (liar)
Karbonpapperskopia, på kopieringspapper, 2021. Originalstorlek 29,6 x 21 cm.
myrtungor
Karbonpapperskopia, på kopieringspapper, 2021. Originalstorlek 29,6 x 21 cm.
barrskogsskuggor
Karbonpapperskopia, på kopieringspapper, 2021. Originalstorlek 29,6 x 21 cm.