SIMON PERSSON

Född 1989

"Jag står yr på en bro med problem att definiera både ursprung och destination. Jag tror en inte riktigt kan se en bro utan att omedvetet reflektera över hur den förenar det naturligt åtskilda. Bron bär potential till förening och å andra sidan total terror.

Med teckning försöker jag förstå min omgivning. Just nu betraktar jag stål från Bergslagen. Betraktar produktion av infrastruktur. Strukturer som bär både fysisk och psykologisk kropp. Fogar är en pågående studie av svetsfogar, brons minsta komponent. Genom handen ser jag fogarna på nära håll och försöker separera lager av berättelser inbäddade i ytorna.

Markeringar bildar linjer och linjer bildar bokstäver, ord och mening. Och för att det ska finnas bokstäver, ord och mening måste det finnas linjer. Det måste finnas markeringar. Att teckna är att dra gränser mellan inre och yttre. Även om gränserna ibland är vaga och snirkliga. Att teckna är en lek. En uppsättning regler som kan omfamna både gott och ont, förening och separation."

Simon studerar vid Masterprogrammet vid Den Kongelige Danske Kunstakademi där han tog sin kandidatexamen 2020.

Simon Persson Den Tänkande Handen teckning utställning

SIMON PERSSON

Simon Perssons bidrag till teckningstävlingen består av sju verk skapade 2021–2022.

Grafit på papper.

1–7: Fogar

Klicka på bilderna i bildspelet ovan eller scrolla ned på sidan för att se verken i rätt proportion. Det kan ta en liten stund innan bilderna laddas upp. Verken kan zoomas in och förstoras via symbolerna.

URVALSKOMMITTÉNS MOTIVERING:
Simon Persson betraktar bron och dess minsta, men avgörande del – svetsfogen. Han går nära, riktigt nära, och förblir kvar. Genom teckning efter teckning, alla i samma format och utsnitt, ser och förstår han dess konstruktion och mening. Teckningarna är tydliga men likväl dunkelt hemliga utan narrativ. Varje omtag har sitt eget uttryck, grafiten går från mörkaste svart till subtilt dimgrå. Mänskligt avtryck står mot ytor utan spår, det vertikala mot det horisontella, det monumentala i det lilla. Likt Munchs träsnitt Kyssen lutar sig fogarna in mot varandra och uppgår i en abstraherande enhet.

1. Fogar
Grafit på papper, 2021. Originalstorlek 19 x 22 cm.
2. Fogar
Grafit på papper, 2021. Originalstorlek 19 x 22 cm.
3. Fogar
Grafit på papper, 2022. Originalstorlek 19 x 22 cm.
4. Fogar
Grafit på papper, 2021. Originalstorlek 19 x 22 cm.
5. Fogar
Grafit på papper, 2022. Originalstorlek 19 x 22 cm.
6. Fogar
Grafit på papper, 2021. Originalstorlek 19 x 22 cm.
7. Fogar
Grafit på papper, 2022. Originalstorlek 19 x 22 cm.