IDA IDAIDA

Född 1990

"Teckning har en kraft, jag överför kraft till materialen, en intention, känsla och närvaro som fångas på pappret. En närvaro som medlar och skapar bilder, ett möte med ett material - kolet - skapar en intensiv process: kolet mot pappret styrs av ögonen, tankarna; minnen som driver handens rörelser. En öm stund, ett medlande då kroppen och handen används som ett medium för att framkalla bilder, som slumrar inom mig, men vittnar också om hur omgivningen talar genom mig. Jag har sett och upplevt hur tecknandets praxis genom åren skapat automatiska rörelser och reflexmässiga mönster i en följsamhet då former och streck byggs upp för att förmedla och ordna information som finns inuti och utanför mig själv.

I denna serie har jag omformat ett biografiskt material och sett hur tecknandets kraft inte bara sorterar, förändrar och läker inre sår, det skapar samtidigt världar, varelser som verkar inom ramarna för sin egen värld."

Masterexamen i fri konst 2018, Kungl. Konsthögskolan

Foto: Simon Blanck

Erik Gustafsson Den Tänkande Handen teckning utställning

IDA IDAIDA

Ida Idaidas bidrag till teckningstävlingen består av sju verk skapade 2022.

Kol på papper.

1. Hand, huvud, blick
2. Hjärtan
3. Band, sommarklänning
4. Blommigt täcke, hål
5. Spetskant, säck
6. Nystan, sax, rosett
7. Fylla hål


Klicka på bilderna i bildspelet ovan eller scrolla ned på sidan för att se verken i rätt proportion.
Det kan ta en liten stund innan bilderna laddas upp. Verken kan zoomas in och förstoras via symbolerna.

URVALSKOMMITTÉNS MOTIVERING:
Ida Idaida har tecknandet som håv och bete. Det undanträngda såriga ska fångas in för att läkas. Antingen från det egna inre eller från yttre signaler. Allt handlar om konstnärlig närvaro. Det är bara kolstreck på papper men så kraftfulla och precisa att de är nästan outhärdliga att bevittna. Flickor som med transartad blick avrättar och stympar som vore det vardagsbestyr. Kanske oskadliggör. Samma tanke/teckning om och om igen. Först genom upprepandet kan läkningen ske. Ur det ohyggliga föds det vackra.

Hand, huvud, blick
Kol på papper, 2022. Originalstorlek 29 x 21 cm.
Hjärtan
Kol på papper, 2022. Originalstorlek 29 x 21 cm.
Band, sommarklänning
Kol på papper, 2022. Originalstorlek 59 x 42 cm.
Blommigt täcke, hål
Kol på papper, 2022. Originalstorlek 29 x 42 cm.
Spetskant, säck
Kol på papper, 2022. Originalstorlek 29 x 42 cm.
Nystan, sax, rosett
Kol på papper, 2022. Originalstorlek 29 x 42 cm.
Fylla hål
Kol på papper, 2022. Originalstorlek 42 x 59 cm.