JOSEF ALEXANDERSON

Född 1987

"En kamera på stativ med slutartiden 30 sekunder och en ljusdiod i hand har varit grundförutsättningen för teckningarna jag söker med. Resultatet blir rumsliga teckningar vars begränsningar utgörs av tid och fysisk räckvidd - jag kan bara sträcka mig si och så högt, jag hinner bara ta mig så långt bort innan de 30 sekunderna gått. Istället för att gestalta ett objekt som manifesterar sig som ett emblem i rummet (det var så jag började) så drogs jag mot en koreografi dikterad av platsen förutsättningar.

Tredimensionella teckningar tar form i ett trial-and-error-förfarande där ett antal mer och mindre lyckade bilder leder mig mot en komposition som förhandlas fram mellan armens rörelser och bedömningar av tidigare bilder. Mina rörelser på och genom specifika platser – gläntor, bäckar och vattenfall – skapar ljusspår i skog och mark som presenteras som fotografier."

Kandidatexamen 2013, Konstfack.

Porträttfotot av Karin Sahlin

Felix Christiansson Den Tänkande Handen teckning utställning

JOSEF ALEXANDERSON

Josef Alexandersons bidrag till teckningstävlingen består av sex stycken verk skapade 2022–2023.

Teckning med ljusdiod, dokumenterad i fotografi.

1. Bäck
2. Spegling
3. Sten
4. Vattenfall
5. Dunge
6. Krön


Klicka på bilderna i bildspelet ovan eller scrolla ned på sidan för att se verken i rätt proportion. Det kan ta en liten stund innan bilderna laddas upp. Verken kan zoomas in och förstoras via symbolerna.

URVALSKOMMITTÉNS MOTIVERING:
Josef Alexanderson tecknar med kamera och ljusdioder. I en nattsvart natur fryser han en rad grafiskt dramatiska ögonblick där begränsningar och slump styr det konstnärliga utfallet. Men även om han laddar sina händer med teknik är det dess fysiska närvaro och tankens flöde som här skapar verkens kvalitet.

Bäck
Teckning med ljusdiod, dokumenterad i fotografi, 2022. Originalstorlek 50 x 60 cm.
Spegling
Teckning med ljusdiod, dokumenterad i fotografi, 2023. Originalstorlek 50 x 60 cm.
Sten
Teckning med ljusdiod, dokumenterad i fotografi, 2023. Originalstorlek 50 x 60 cm.
Vattenfall
Teckning med ljusdiod, dokumenterad i fotografi, 2022. Originalstorlek 50 x 60 cm.
Dunge
Teckning med ljusdiod, dokumenterad i fotografi, 2022. Originalstorlek 50 x 60 cm.
Krön
Teckning med ljusdiod, dokumenterad i fotografi, 2023. Originalstorlek 50 x 60 cm.