Utställning Konstfack Någon annanstans

Utställningen Någon annan stans – Materiella tolkningar av Kina slott, visar verk av nio konsthantverkare/konstnärer på lustslottet Kina slott sommaren 2021. Utställningen är resultatet av ett årslångt samarbete mellan Kungl. Hovstaterna och kursen Research Lab Craft på Konstfack.

Besök utställningen

Utställningen visas 28 juni–22 augusti 2021, dagligen kl. 10.00–16.00, på Kina slott.

*Justeringar i öppettider kan komma att ske beroende på rådande situations utveckling.

Samtliga kursdeltagare är professionella utövare med materialbunden praktik som fördjupat sin konstnärliga forskning med den historiska miljön som inspirationskälla. Deltagarna i Research Lab Craft-kursen har använt slottet och dess interiörer som utgångspunkt i sitt konstnärliga arbete där varje konsthantverkare/konstnär hittat kopplingar mellan slottet och sin praktik. Förhoppningen är att dessa verk berikar upplevelsen av Kina slott och uppmuntrar besökaren att se platsen med nya perspektiv.

Medverkande konsthantverkarna/konstnärerna är Åsa Andersson, Sebastian Hägelstam, Vilda Kvist, Cecilia Levy, Kristin Larsson, Frida Lindberg, Kristina Lundsjö, Sameesha Mehra och Eva Skärlund.

Någon annan stans – Materiella tolkningar av Kina slott

Utställningen, ett samarbete mellan Kungl. Hovstaterna och Konstfack, ingår i den ordinarie slottsbiljetten. Utställningsaffisch, design Cecilia Levy, Konstfack. Toppbilden, foto Kristina Lundsjö.