Strömsholms slott Öppet idag 12.00-16.00

Slottskapellets historik

På Nicodemus Tessin d.ä. ritningar från år 1668 syns planerna på ett slottskapell i den förhöjda mittrisaliten åt öster i slottets vindsvåning. Det blev dock inte inrett förrän på 1730-talet sedan Carl Hårleman fått uppdraget av drottning Ulrika Eleonora d.y.

Slottskapellet har sina närmaste förebilder i italienska barockkyrkor. Valven murades upp 1736 och de följande åren arbetade stuckatörer och målare med interiören. 1739 utfördes altaruppsatsen av bildhuggare Johan Fast.

I kyrkorummet finns den ursprungliga altarringen, de kungliga bänkarna och predikstolen från sent 1700-tal.

Unikt 1700-tals instrument

Orgeln i Strömsholms slottskapell är en av Sveriges bäst bevarade 1700-talsinstrument och uppsattes 1742 av orgelbyggare Daniel Stråhle. Den är placerad utanför själva kyrkorummet och delvis synlig nere i kapellet genom en öppning.

Orgeln har åtta stämmor och de synliga fasadpiporna utfördes i polerat engelskt tenn, som var vanligt vid denna tid. Spelbordet placerades på instrumentets baksida, där också orgeltramparen fanns.

Kyrksilver

Till kapellet hör också kyrksilver utfört av stockholmsguldsmeden Gustaf Stafhell d.ä. 1737. Även äldre kyrksilver från drottning Hedvig Eleonoras tid finns bevarat. Det äldre nattvardssilvret är utfört av Jacob Nützel i Stockholm 1695. Andaktsböcker skänkta av drottning Ulrika Eleonora d.y. finns också bevarade.

Toppbilden: Orgeln i slottskapellet är en av Sveriges bäst bevarade 1700-talsinstrument. Den är placerad utanför själva kyrkorummet och delvis synlig nere i kapellet genom en öppning. Foto: Alexis Daflos/Kungligaslotten.se

Strömsholms slottskapell. Foto: Alexis Daflos/Kungligaslotten.se

Inför besöket

Guidade visningar Öppet idag 12.00-16.00

Slottet är öppet i samband med guidade visningar. För enskilda besökare ges guidade visningar av slottets salar och rum, på svenska och p...

Läs mer
Gruppbesök, Skolor Öppet idag 12.00-16.00

Strömsholms slott är öppet för förbokade gruppvisningar året om. En gruppvisning kan ges på svenska och engelska, och vid särskilt intres...

Läs mer

Kommande händelser

Jubileumsbiljetten 15 jun – 15 sep

Gör en 500-årsresa genom vår kungliga historia. I samband med jubileumsåret lanseras Jubileumsbiljetten , som inkluderar besök till sam...

Biljetter

Upptäck mer om Strömsholms slott

Strömsholms slottssalar Öppet idag 12.00-16.00

Inredningarna på Strömsholms slott präglas i stort av den gustavianska stilen. De skapades för Gustav III:s drottning Sofia Magdalena som...

Läs mer

Här födde Gustav Vasa upp hästarna till Sveriges armé. I dag finns ett ridgymnasium här och stora tävlingar genomförs varje år i lustträd...

Läs mer
Strömsholms slottskapell Öppet idag 12.00-16.00

Högst upp i slottet finner du Carl Hårlemans enastående kapell, inrett på 1730-talet på uppdrag av drottning Ulrika Eleonora d.y.

Läs mer
Strömsholms slottskafé Öppet idag 11.30-15.30

I slottsparken invid slottet ligger Stenköket besökscenter med Kungliga Slottsboden och slottskafé.

Läs mer
Historik Öppet idag 12.00-16.00

På en holme i den strida Kolbäcksån lät Gustav Vasa uppföra en borg vid mitten av 1500-talet. På Hedvig Eleonoras tid uppfördes barockslo...

Läs mer

Artiklar och film

Att besöka de tio kungliga slotten är att göra en tidsresa genom 500 år av historia, konst och kultur. I år är det dessutom flera jubilee...

Läs mer

Alltsedan Gustav Vasas tid har Strömsholm varit förknippat med hästar. Nu finns appen som guidar oss runt området med historier om ridkon...

Läs mer

Upptäck de kungliga parkerna! Här möts natur och kultur, historia och nutid. Parkerna är öppna året om, dygnet runt.

Läs mer