Klicka för att se bilden i sin helhet

Klicka för att se bilden i sin helhet

Gustav III:s paradsängkammare

I Festvåningen på Kungliga slottet bodde Gustav III med sin drottning Sofia Magdalena. Gustav III lät arkitekten Jean Eric Rehn inreda två paradsängkammare efter franska förebilder – en till sig själv och en till Sofia Magdalena.

Gustav III:s paradsängkammare är en av slottets första nyklassicistiska eller gustavianska inredningar. I rummet står idag Gustav III:s skrivbord från 1778.

För att fullfölja den franska traditionen införde Gustav III även le lever, det vill säga en mottagning i samband med sin morgontoilette.

Det var också här som Gustav III slutligen avled av skadorna efter skottet på maskeradbalen i operahuset 1792.

HISTORIK
Här dog Gustav III två veckor efter att han blivit skjuten av Jacob Johan Anckarström på maskeradbalen den 16 mars 1792.

Han dog den 29 mars av blodförgiftning och lunginflammation. Gustav III sista ord blev ”Jag är så sömnig, och jag vill försöka vila mig litet grann.”