OLLE WITT

Född 1998

"Som konstnärligt medium är teckning det kanske mest tillgängliga, det du behöver är ett material som färgar av sig och ett annat material som du trycker det första materialet mot. För mig innebär det här också att teckning är ett av de mest naturliga medierna, och att det på grund av detta kanske kan brygga klyftan mellan oss och världen. Klyftan som symbol är på grund av detta ofta närvarande i mina teckningar, den kan exempelvis bestå av en rastrering av pappret, eller det utrymme som uppstår när två ytor läggs intill varandra.

I mina teckningar försöker jag beskriva det som är grundläggande mänskligt, det vi är innan vi ingår i en kontext. Tecknandets tillgänglighet lämpar sig för ett performativt tillvägagångssätt, du behöver inte ordna särskilt mycket innan, du kan sätta igång direkt. Detta leder till att jag ofta inte har någon plan för vad jag ska teckna, vilket ofta mynnar ut i en bild där det tillkommer papper när teckningen vill fortsätta i en viss riktning."

Kandidat i fri konst 2023–pågående, Konstfack

Erik Gustafsson Den Tänkande Handen teckning utställning

OLLE WITT

Olle Witts bidrag till teckningstävlingen består av fem verk skapade 2023–2024.

Kol på papper. Kol på akrylgrundad mdf. Färgpenna. Grafitkrita.

1. Tynarna
2. Bojarna
3. Skurna dyningarna, Nåttarö
4. Kort över skären
5. Isbladskärret, Djurgården


Klicka på bilderna i bildspelet ovan eller scrolla ned på sidan för att se verken i rätt proportion. Det kan ta en liten stund innan bilderna laddas upp. Verken kan zoomas in och förstoras via symbolerna.

URVALSKOMMITTÉNS MOTIVERING:
Olle Witt ser tecknandet som det mest tillgängliga av konstnärliga medier. Ofta finns ingen plan för vad han skall teckna, men efter studier i filosofi, idéhistoria och konst framgår tydligt att här finns en tänkare med en tänkande hand. Motiven är lika mycket naturintryck som rika abstrakta ytor. Vid behov av mer utrymme fogar Witt papper till papper och låter teckningen växa till ett grafiskt rutnät där övergångarna illustrerar den klyfta mellan oss och världen han ständigt är på jakt efter att söka överbrygga.

Tynarna
Kol på papper, 2023. Originalstorlek 59,4 x 84 cm.
Bojarna
Kol på akrylgrundad mdf, 2024. Originalstorlek 90 x 28 cm.
Skurna dyningarna, Nåttarö
Färgpenna på hittat papper, 2024. Originalstorlek 84 x 59,4 cm.
Kort över skären
Kol på hittat papper, 2024. Originalstorlek 118,8 x 126 cm.
Isbladskärret, Djurgården
Grafitkrita på papper, 2023. Originalstorlek 20 x 15 cm.